Τοπικά

Πώς θα λειτουργούν οι υπηρεσίες στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Διατηρείται το υφιστάμενο ωράριο και ο τρόπος λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου και των δύο Δημοτικών Ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην Τσαγκαράδα, με αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων και με την αυστηρή προϋπόθεση της τήρησης απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, μεγαλύτερης του 1,5 μέτρου, προϋπόθεση που ισχύει γενικά για όλες τις θέσεις εργασίας υπαλλήλων, εντός εσωτερικών χώρων.

Το παραπάνω αποφασίστηκε καθώς δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας, λόγω του αριθμού υπαλλήλων που απασχολούνται με διοικητικά καθήκοντα σε εσωτερικούς χώρους και επιπλέον λόγω της φύσης των καθηκόντων των υπαλλήλων αυτών, αλλά και της έλλειψης της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής.
Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Π. Κουτσάφτη και με βάση την προσαρμογή στα νέα μέτρα, θα ισχύσουν και τα παρακάτω:
-Για τα εξωτερικά συνεργεία όλων των υπηρεσιών, διατηρείται το σημερινό καθεστώς ως προς το ωράριο και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, με την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (χρήση ΜΑΠ, τήρηση κανόνων μεταφοράς προσώπων με υπηρεσιακά οχήματα κ.λπ.).
-Οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης και Άρδευσης του Δήμου, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων τους και προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών τελούν σε πλήρη λειτουργία.
-Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως επανακαθορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., υποχρεούνται να το δηλώσουν αμελλητί στην υπηρεσία τους και στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου ακολουθώντας υποχρεωτικά τη διαδικασία που προβλέπεται στην εν λόγω ΚΥΑ προσκομίζοντας τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις, από τις οποίες θα πιστοποιούνται τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού, όπως ειδικότερα προβλέπεται για τους υπαλλήλους που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες.

-H διενέργεια συναντήσεων εργασίας θα πραγματοποιείται διά ζώσης, μόνο στις περιπτώσεις που δεν δύναται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι μέτρου με τη συμμετοχή έως εννέα ατόμων.
-Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για το προσωπικό, όσο και για το εξυπηρετούμενο κοινό σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
-Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
-Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους:
α) Τηλεφωνικώς στα ακόλουθα τηλέφωνα:
-Για το Δημαρχείο Ζαγοράς στο τηλέφωνο 2426350103.
-Για το Δημοτικό Κατάστημα Τσαγκαράδας στο τηλέφωνο 2426350239.
-Για το ΚΕΠ στα τηλέφωνα 2426350225-226.
β) Ηλεκτρονικά στο e-mail:[email protected]/.
γ) Στους αντιδημάρχους μόνο για έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα:
-Κοντογιώργος Απόστολος: 6944246860.
-Βασταρδής Κωνσταντίνος: 6974307468.
-Λαμπαδάρης Νικόλαος: 6907152959.
-Μαργαρίτης Κωνσταντίνος: 6936185118.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το