Τοπικά

Πως «οραματίστηκε» η δημοτική αρχή την κατάργηση του γραμμικού πάρκου της Καραμπατζάκη – Σήμερα η απόφαση

Σήμερα η δημοτική αρχή θα προχωρήσει στην έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας», προϋπολογισμού 1.815.500,00 ευρώ.
Με την μελέτη προβλέπονται εργασίες για τη διαμόρφωση των οδών ήπιας κυκλοφορίας, και περιλαμβάνει τον καθορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (πλάτος οδοστρώματος, διαμόρφωση και χαρακτηριστικά πεζοδρομίων κλπ) των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη που βρίσκονται στο Δήμο Βόλου.
Για τη γεωμετρική διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη προτείνεται πλάτος κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 3,5 μέτρων, με 1 λωρίδα κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένου του ρείθρου. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η διάταξη περιορισμένου χώρου και επιβάλλεται όριο ταχύτητας 30km/h. Στις δυσμενείς από άποψη διατιθέμενου χώρου περιοχές το πλάτος της οδού παραμένει 3,35 μέτρα, με 1 λωρίδα κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένου του ρείθρου. Η διαμόρφωση του πεζοδρομίου είναι πλάτους κατ΄ ελάχιστο 1,85 μέτρα (συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου). Κατά μήκος του πεζοδρομίου θα διαμορφώνεται λωρίδα κίνησης ΑΜΕΑ. Προβλέπεται διαμόρφωση ποδηλατολωρίδας μονής κατεύθυνσης πλάτους 1,5 μέτρων. Θα τοποθετηθούν παγκάκια σε θέσεις όπου δεν επηρεάζεται το απαιτούμενο πλάτος για την κίνηση των πεζών. Θα γίνει βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Τέλος στη μελέτη προβλέπεται η φύτευση φυτών, θάμνων και δέντρων.
Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το