Τοπικά

Πορεία ειρήνης ενάντια στα σχέδια του ΝΑΤΟ για το λιμάνι του Βόλου

DSC07510

Πορεία ειρήνης από τις Αϊδονοφωλιές μέχρι το Λιμάνι του Βόλου θα πραγματοποιήσει  η Επιτροπή Ειρήνης Βόλου την Κυριακή 22 Μαΐου από τις  7 ως τις 8 το βράδυ ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις για αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Η Γραμματεία Επιτροπής Ειρήνης αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Πι­στοί στο ρα­ντε­βού μας, κα­λού­με και φέτος τους ερ­γα­ζό­με­νους ,τη νε­ο­λαία και τους συνταξιούχους να δώ­σουν μα­ζι­κό και μα­χη­τι­κό «παρών» στη Μα­ρα­θώ­νια Πο­ρεία Ει­ρή­νης, στα βή­μα­τα του Γρη­γό­ρη Λα­μπρά­κη. Με τη μα­ζι­κή μας συμ­με­το­χή να κα­τα­δι­κά­σου­με την αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης και τη βαθιά εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τους πο­λέ­μους. Να δια­τρα­νώ­σου­με την απαί­τη­ση για άμεση απο­μά­κρυν­ση του ΝΑΤΟ από το Αι­γαίο, που βάζει σε πε­ρι­πέ­τειες το λαό και πα­ρα­βιά­ζει τα κυ­ριαρ­χι­κά μας δι­καιώ­μα­τα, να μη γίνει το Λιμάνι ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Να δεί­ξου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στους χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες που είναι κι αυτοί θύ­μα­τα του ίδιου συ­στή­μα­τος που γεννά κρί­σεις, πο­λέ­μους, φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το