Τοπικά

Ποια εταιρεία πήρε το γκαράζ της Φιλελλήνων

Το δημοτικό συμβούλιο Βόλου που συνεδρίασε σήμερα δια περιφοράς  επέλεξε ως ανάδοχο για το γκαράζ της Φιλελλήνων την εταιρία HELLENICANN A.Ε., με έδρα τον Βόλο, με  οικονομική προσφορά με 371.000 ευρώ  ετησίως και παραχώρηση για 12 χρόνια. Η εταιρεία συστήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 2019, με αντικείμενο τον πολλαπλασιασμό φυτών, την καλλιέργεια και εμπορία ιατρικής κάναβης και θα αιθέρια έλαια. Η εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Εκπρόσωπος είναι η Γκαλίνα Τσατσανίδου από τη Γεωργία και ο Αντρέϊ Μπρονγκιάντσεφ από τη Ρωσία.

Στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές και συγκεκριμένα:
α) η αρ. πρωτ.65432/21-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού 371.000 € ετησίως από τη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία HELLENICANN MONΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., με διακριτικό τίτλο HELLENICANN A.E,που εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Δημητρίου Πολιορκητού αριθμ. 42,

β) η αρ. πρωτ. 66909/25-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού 132.000 € ετησίως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E., που εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Φαναριωτών αριθμ.1,

γ) η αρ. πρωτ. 67501/28-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού 192.000 € ετησίως από την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία CLEVER CITY VOLOS S.A.,. Στην ίδια προσφορά περιλαμβάνεται και η ρήτρα bonus καλής συνεργασίας, ήτοι σε περίπτωση που η εταιρεία πραγματοποιήσει κέρδη τα οποία υπερβαίνουν την αξία του ετήσιου ενοικίου θα επιστρέφει το 25% της υπερβάλλουσας αυτής αξίας στον Δήμο Βόλου ως προσαύξηση ενοικίου για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος και

δ) η αρ. πρωτ. 68450/30-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού 200.000 € ετησίως από τη μονοπρόσωπη εταιρεία ΙΚΕ με την επωνυμία MANOLLO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE., που εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Ροστώβ αριθμ. 56.

Η υπηρεσία έκρινε συμφέρουσα την πρώτη οικονομική προσφορά, γιατί έχουν προηγηθεί άγονες δημοπρασίες και το ποσό της προσφοράς ποσού 371.000 € ετησίως υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας 360.000 € αποφέροντας ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στον Δήμο.

Μάλιστα, το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων πρότεινε σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρία.
Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης, το πολυώροφο κτίριο θα περιλαμβάνει 252 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων ο μισθωτής υποχρεούται να παραχωρήσει αντί μηνιαίου μισθώματος α) ποσού 60 € για τις θέσεις των Ε΄ και ΣΤ΄ υπογείων ορόφων στους περιοίκους, κατόπιν κλήρωσης, προκειμένου να αντισταθμιστεί η όχληση που θα προκαλείται από τη λειτουργία του ως άνω χώρου και β) ποσού 80 € για τις θέσεις του Ζ΄ υπογείου ορόφου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς διευκόλυνσή τους.
Οι θέσεις στάθμευσης που θα εκμισθώνονται με την ώρα θα δίνονται χωρίς διάκριση σε όσους τις ζητούν με τη σειρά άφιξης. Ο μισθωτής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του σταθμού πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται οι τιμές στάθμευσης και θα προσδιορίζεται ανά πάσα στιγμή αν υπάρχουν ή όχι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Ως τιμή στάθμευσης ορίζεται το ποσό των 2 € για την πρώτη και μισή ώρα και ακολούθως ο μισθωτής δύναται να καθορίζει ελεύθερα τις τιμές στάθμευσης καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης και τους όρους εφαρμογής τους.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Νάνσυ Καπούλα τόνισε πως το καφέ – εστιατόριο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί από την πολεοδομία, γιατί τα πολεοδομικά προβλήματα του έργου είναι σοβαρά και καθιστούν προβληματική την διαγωνιστική διαδικασία.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το