Τοπικά

Πίνακες υλοτομίας για την κάλυψη αναγκών σε καυσόξυλα σε Κοκκωτούς, Κωφούς, Ανάβρα και Βρύναινα

Τους πίνακες υλοτομίας ατομικών αναγκών των δημοτικών δασών Κοινοτήτων Κοκκωτών και Κωφών, των διακατεχόμενων δασών Κοινοτήτων Ανάβρας και Βρύναινας, ενέκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Να αναφερθεί ότι οι πίνακες υλοτομίας συντάσσονται προκειμένου να καλυφθούν οι ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων Ανάβρας, Βρύναινας, Κοκκωτών και Κωφών για το διαχειριστικό έτος 2020.
Ο πίνακας υλοτομίας του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Ανάβρας καθορίζει την υλοτομία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, σε καυσόξυλα, του τμήματος 35αβ και σε έκταση 20 ha. Η κατάσταση της συστάδας από άποψη ξυλώδους κεφαλαίου είναι καλή. Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν θα είναι τα καυσόξυλα αείφυλλων πλατύφυλλων και λίγα δρυός. Κατά τη διαχείριση της συστάδας πρέπει να τίθεται σαν μελλοντικός σκοπός η ευνόηση των επίδοξων ατόμων δρυός. Η επιφάνεια που προτείνεται να υλοτομηθεί κατά το τρέχον έτος 2020 είναι 20 εκτάρια και ο ώριμος ξυλώδης όγκος για την έκταση αυτή ανέρχεται σε 504 κ.μ./ha.
Ο πίνακας υλοτομίας του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Βρύναινας καθορίζει την υλοτομία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, σε καυσόξυλα, της συστάδας 13β και σε έκταση 10 ha. Τα αείφυλλα πλατύφυλλα εξαπλώνονται σε όλη την έκταση της συστάδας 13β καθώς είναι ανθεκτικά σε ακραίες συνθήκες εδάφους και ξηρασίας. Στα γειτονικά τμήματα φύονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου αείφυλλα πλατύφυλλα λόγω της υπερβόσκησης κατά το παρελθόν. Κατά τη μελλοντική διαχείριση της συστάδας θα πρέπει να τίθεται ως σκοπός η ευνόηση της δρυός ώστε να επικρατήσει σαν κύριο δασοπονικό είδος σε όλη την έκταση της 13β. Η επιφάνεια που προτείνεται να υλοτομηθεί κατά το τρέχον έτος 2020 είναι 10εκτάρια και ο ώριμος ξυλώδης όγκος για την έκταση αυτή ανέρχεται σε 262,5 κ.μ.

Ο πίνακας υλοτομίας του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Κοκκωτών καθορίζει την υλοτομία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, σε καυσόξυλα, της συστάδας 5γ και σε έκταση 4 ha. Η επιφάνεια που προτείνεται να υλοτομηθεί κατά το τρέχον έτος 2020 είναι 4 εκτάρια και ο ώριμος ξυλώδης όγκος για την έκταση αυτή ανέρχεται σε 240 κ.μ.
Ο πίνακας υλοτομίας του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Κωφών καθορίζει την υλοτομία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, σε καυσόξυλα, της συστάδας 14β και σε έκταση 6 ha.
Η επιφάνεια που προτείνεται να υλοτομηθεί κατά το τρέχον έτος 2020 είναι 3,2 εκτάρια και ο ώριμος ξυλώδης όγκος ανέρχεται σε 157 κ.μ.
Σύμφωνα με τα προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα, των αναφερόμενων πινάκων υλοτομίας,
προτείνεται να απαγορευθεί η βοσκή, στις υπό υλοτόμηση επιφάνειες, για 10 χρόνια για τα
αιγοειδή, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 5 χρόνια για τα πρόβατα.
Οι πίνακες υλοτομίας για το διαχειριστικό έτος 2020, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών, των κατοίκων των Κοινοτήτων Ανάβρας, Βρύναινας, Κοκκωτών και Κωφών, θα αποσταλούν, προς έγκριση, μέσω του Δασαρχείου Αλμυρού, στη Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το