Τοπικά

Πάνω από 200 ασθενείς στα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Βόλου

Συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση των ασθενών στα ΤΕΠ έδωσε το Νοσοκομείο Βόλου.

Από την μελέτη των παρατιθέμενων στοιχείων , που αφορούν το 11μηνο Μαρτίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, προκύπτουν τα εξής σημαντικά στοιχεία:

α) Ο ημερήσιος αριθμός των προσερχόμενων ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 203 ασθενείς – εξεταζόμενους,
β) Ο μέσος ημερήσιος αριθμός των εισαγωγών για νοσηλεία , ανέρχεται στους 29 ασθενείς,
γ) Το ποσοστό των πραγματικά επειγόντων περιστατικών κυμαίνεται ποσοστιαία ανά μήνα από 11,30 % μέχρι 16,57 %, το δε μέσο ποσοστό είναι της τάξης του 14,39 %,
ε) Η προσέλευση ασθενών, ανά ώρα αντιστοιχεί σε 8 ασθενείς κατά μέσο όρο,
στ) Η προσέλευση ασθενών, ανά 8ωρο αντιστοιχεί σε 68 ασθενείς κατά μέσο όρο

Όσον αφορά τα έτη 2008 έως 2023, προκύπτουν τα εξής σημαντικά στοιχεία:
Ο μεγαλύτερος αριθμός των προσερχόμενων ασθενών, παρατηρείται τα έτη 2008 και 2009 με αριθμό εξεταζομένων ασθενών 108.943 και 111.768 αντίστοιχα, κατατασσόμενο έτσι το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», πανελλαδικά στην όγδοη θέση , μεταξύ των δημόσιων Νοσοκομείων της επικράτειας,
Αντίθετα ο μικρότερος αριθμός των προσερχόμενων ασθενών, παρατηρείται τα έτη 2020 μέχρι το 2023 με χαρακτηριστικότερο το έτος 2021, όπου ο αριθμός των εξεταζομένων κατήλθε σημαντικά στους 48.423 ασθενείς -εξεταζόμενους,

Ο μεγαλύτερος κατά μέσο όρο ημερήσιος αριθμός των προσερχόμενων ασθενών, παρατηρείται το 2009 με 306 ασθενείς- εξεταζόμενους,
Αντίθετα ο μικρότερος κατά μέσο όρο ημερήσιος αριθμός των προσερχόμενων ασθενών, παρατηρείται το 2021 με 133 ασθενείς- εξεταζόμενους.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των προσερχόμενων ασθενών, παρατηρείται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με 87.965 ασθενείς –εξεταζόμενους και ακολουθεί το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με 69.430 ασθενείς –εξεταζόμενους.

Ο αριθμός των προσερχόμενων ασθενών – εξεταζόμενων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Βόλου κατά το 2022 ανήλθε στους 62.307 ασθενείς –εξεταζόμενους.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το