Τοπικά

Οικονομική ενίσχυση έως 24.000 ευρώ για τους αλιείς που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού

Άρχισε την Παρασκευή 16 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση έως 24.000 ευρώ για τους αλιείς που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης για τη δράση του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου Covid-19:
– Μεταξύ 16ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και τη 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

– Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και τη 15η Οκτωβρίου 2020 δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.
Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.
Σε ό,τι αφορά στο ύψος των ενισχύσεων, η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση για τις μηχανότρατες ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και η μέγιστη σε 24.000 ευρώ, ενώ για τα γρι γρι ξεκινά από τα 8.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 24.000 ευρώ. Αυξημένα σε σχέση με την πρώτη πρόσκληση είναι τα ποσά και για τα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη, με τη μηνιαία αποζημίωση να αρχίζει από τα 4.000 ευρώ (αντί 2.000 ευρώ στην πρώτη πρόσκληση) και να αγγίζει μέχρι και τα 15.000 ευρώ (έναντι 10.000 ευρώ). Για τα σκάφη παράκτιας αλιείας, η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση διαμορφώνεται στα 900 ευρώ και η μέγιστη στα 4.500 ευρώ.

Δικαιούχοι, όροι και προϋποθέσεις
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το