Τοπικά

«Όχι» σε πλωτό φωτοβολταϊκό σταθμό ψήφισε το Δ.Σ. Αλμυρού

 

Ομόφωνα «όχι» γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού επί της χωροθέτησης πιλοτικού θαλάσσιου πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,9 KWp, στη θέση «Όρμος Σούρπης». Στο μεταξύ, κατά πλειοψηφία θετική ήταν η γνωμοδότηση για την εγκατάσταση δυο φωτοβολταϊκών σταθμών σε περιοχές της Όθρυος.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το έργο για την εγκατάσταση του πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού, εκτείνεται σε θαλάσσια έκταση με συνολικό εμβαδόν 11.000 τ.μ. και σε χερσαία έκταση χωροθέτησης οικίσκου 444,26 τ.μ. στη θέση «Τραγανίτσα» της Κοινότητας Αγίας Τριάδας.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια προβλέπεται να τοποθετηθούν επί πλωτού συστήματος στήριξης. Η πλωτή δομή θα αποτελείται από συστοιχίες αρθρωτών πλωτήρων βιομηχανικού τύπου, εγκαταστημένων σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους ώστε να εξυπηρετούν την αποφυγή σκίασης και τη δημιουργία διαδρόμων διέλευσης για ευκολία πρόσβασης στην εγκατάσταση. Επί των πλωτήρων θα τοποθετηθούν άμεσα τα Φ/Β πλαίσια με προσανατολισμό προς τον νότο και γωνία κλίσεως ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης Πληροφορικής -Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού, «στην τεχνική περιγραφή καμία αναφορά δεν υπάρχει για τις επιπτώσεις στους οργανισμούς και στα ενδιαιτήματα των υδρόβιων οργανισμών, καθώς και για τη σχέση του έργου με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή και πώς μπορεί αυτές να αλληλοεπιδράσουν με το έργο.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, η περιοχή κατασκευής του έργου αποτελεί υγροβιότοπο και είναι ένα παραθαλάσσιο έλος με αλμυρό και υφάλμυρο νερό. Ικανοποιεί τις ανάγκες των πουλιών ως καταφύγιο στην περίοδο της μετανάστευσης και του χειμώνα, φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ζώων και φυτών και αποτελεί ένα μεγάλο φυσικό υγροτοπικό οικοσύστημα, από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στη Μαγνησία».
«Το Σώμα γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για την εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού Δημήτρης Τσούτσας.

Φωτοβολταϊκά στην Όθρυ
Στο μεταξύ, κατά πλειοψηφία θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων Φ.Σ.Π.Η.Ε., συνολικής ισχύος 172,30 MW στις θέσεις «Κουλούρι», «Μάνδρα» και «Παρτσάκι» του ∆. Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας και στη θέση «Γιάρμπασι» των ∆. Αλμυρού και Φαρσάλων».
Οι προτεινόμενοι Φ.Σ. είναι συνολικής ισχύος 172,3 MW και χωροθετούνται σε γήπεδα συνολικής εκτάσεως 2.469,865 στρέμματα, εκτός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000. Αφορά στην κατασκευή τεσσάρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και μετατροπής της σε ηλεκτρική, με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η εγκατάσταση των Φ/Β θα γίνει πάνω σε μεταλλικό σύστημα στήριξης η έδραση-αγκύρωση στο έδαφος που θα γίνει με κατάλληλους μεταλλικούς πασσάλους.
Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση «στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της περιοχής της μελέτης κυριαρχούν οι γεωργικές δραστηριότητες με λιγότερο συχνή αλλά όχι ανύπαρκτη της εμφάνιση της κτηνοτροφίας και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Το τμήμα του ΦΣΠΗΕ σταθμού στη θέση «Γιάρμπασι» που ένα τμήμα διοικητικά ανήκει στον ∆ήμο Αλμυρού είναι εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού Αλμυρού, εκτός Ζ.Ο.Ε., εντός Γ.Π.Σ. και συγκεκριμένα στην περιοχή ΠΕΠ∆1 (ΦΕΚ 340/∆’/2020), εντός της οποίας επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.
Οι αποστάσεις του γηπέδου από τα όρια οικισμών (σε ευθεία γραμμή) της περιοχής μελέτης, είναι Δένδρα 1χλμ., Ναρθάκι 2 χλμ., Αμπέλια 3χλμ., Καστράκι 0,1χλμ., Νεράιδα 1,15χλμ.
Η δεύτερη γνωμοδότηση αφορά τη Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 71,70075 MW στη θέση «Στρεβάδια-Άνω Αργιλοχώρι», περιοχής Αργιλοχωρίου, της ∆.Κ. Αλμυρού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το