Τοπικά

Ο σεβασμός και η στήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι θέμα Δημοκρατίας – Κοινωνία των Πολιτών: «Ναι» στη ρύθμιση – «Όχι» στη συρρίκνωση

Περισσότερες από 300 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν τη βελτίωση του προς ψήφιση νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των οργανώσεων, το οποίο όπως τονίζουν αποτυγχάνει να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας τους, οδηγώντας πολλές από αυτές σε κλείσιμο.
Σύμφωνα με τις οργανώσεις, το σχέδιο νόμου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», είναι ένα κατ’ αρχήν θετικό βήμα που η ίδια η Κοινωνία των Πολιτών εδώ και χρόνια ζητάει, αγνοεί ωστόσο, την επιβάρυνση που επιφέρει σε πολλές οργανώσεις και κυρίως τις μικρότερες, υποχρεώνοντάς τες σε συνενώσεις με μεγαλύτερες.
Συνολικά, το σχέδιο νόμου – που φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών – και το οποίο πέρασε από την επιτροπή με ταχύτατες διαδικασίες, θεωρείται ότι αποδυναμώνει την αυτονομία των οργανώσεων, διαμορφώνει μια Κοινωνία των Πολιτών με πολλαπλές ταχύτητες και αδυνατεί να καθορίσει ένα συντεταγμένο πλαίσιο επαφής μεταξύ κράτους και οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών σε στρατηγικό επίπεδο.
Η στήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι θέμα Δημοκρατίας
Όπως επισημαίνουν οι οργανώσεις στο κοινό υπόμνημα που έστειλαν στον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο «η διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάπτυξης για την Κοινωνία των Πολιτών είναι σημαντικό να έχει στον πυρήνα της την ανάδειξη και τις διαδικασίες πρακτικών λογοδοσίας και διαφάνειας. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται με τρόπο συμπεριληπτικό και ουσιαστικά δημοκρατικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των οργανώσεων και του συνόλου της Κοινωνίας ευνοώντας και όχι θέτοντας προσκόμματα μέσω της πρόβλεψης εκτενών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων που αποκλείουν και δεν ενισχύουν τη δράση των Ο.Κοι.Π.».
Από την επί δεκαετιών ανθρωπιστική βοήθεια σε χώρες όλου του κόσμου μέχρι την οικονομική κρίση του 2010, την προσφυγική κρίση, τις πυρκαγιές στο Μάτι και την Εύβοια, την κλιματική κρίση, την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους ευπαθέστερους των συμπολιτών μας, τις κοινωνικοπολιτιστικές πρακτικές σε νέους και αποκλεισμένες κοινότητες της χώρας, η Κοινωνία των Πολιτών είναι πάντα και πρωτίστως παρούσα. Με δεδομένη τη σπουδαιότητα της διαμόρφωσης ενός ισχυρού και συμπεριληπτικού νομικού πλαισίου, περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με πολυετή και σε βάθος εμπειρία του χώρου, καλούν το Υπουργείο Εσωτερικών να συμπεριλάβει έστω και την τελευταία στιγμή τις τροποποιήσεις που υπέβαλαν με το κοινό υπόμνημα, προκειμένου η νομοθεσία να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των ίδιων των οργανώσεων και του σημαντικού τους έργου.
Σημειώνεται, ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλο τον κόσμο αποτελούν έναν από τους τέσσερις κοινωνικούς εταίρους μαζί με α. το Δημόσιο , β. την ιδιωτική οικονομία και γ. τα πανεπιστήμια, συμβάλλοντας στην πρόοδο των κοινωνιών, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας, στην πρόοδο των επιστημών, στην προστασία από την κλιματική αλλαγή και στην επίλυση των μεγάλων προκλήσεων που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. Για τον λόγο αυτό οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ( Οργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΑΜΚΕ, Συλλογικότητες κ.ά.), συμμετέχουν σε παγκόσμιους οργανισμούς, σε όργανα λήψης αποφάσεων, σε εταιρικά σχήματα και με τις πρωτοβουλίες τους για ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου, δίκαιου και δημοκρατικού κόσμου, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον για τον Άνθρωπο, μέσα από την επίτευξη των 17 παγκόσμιων στόχων για το Μέλλον του πλανήτη.
Ο κόσμος, χωρίς την ύπαρξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, στον Πολιτισμό, στο περιβάλλον, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και σε κάθε έκφανση της ζωής , θα ήταν εντελώς διαφορετικός.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το