Τοπικά

«Μύλος» στη ΔΕΥΑΜΒ με τη λήψη των ενδείξεων από τους υδρομετρητές – Σοβαρή κόντρα με τον ανάδοχο του έργου

DEYAMB-2-600x336

Να απορριφθεί η ένσταση του αναδόχου του έργου «Λήψη ενδείξεων υδρομετρητών καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ για δύο έτη», προτείνουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες στο Δ.Σ. της Επιχείρησης που συνεδριάζει αύριο προκειμένου να λάβει, μεταξύ άλλων, απόφαση και για το συγκεκριμένο θέμα.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, από τον Αύγουστο του 2015, είχε εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στον ανάδοχο Κόκορη Κων/νο αντί του ποσού των 108.000€ πλέον Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος υπέγραψε τη σύμβαση στις 17/8/2015 και αποδέχθηκε ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και θα ισχύσουν με τους υπόλοιπους όρους α) η διακήρυξη, β) η προσφορά του παρόχου, γ) ο προϋπολογισμός και δ) η συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο ανάδοχος, ωστόσο, στις 8 Ιουνίου 2016 κατέθεσε ένσταση κατά των πράξεων ελέγχου καταμετρήσεων μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου , Απριλίου, & Μαΐου, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι:
1. η ΔΕΥΑΜΒ δεν ήταν αρωγός στο έργο που ανέλαβε και πως δεν του παρείχε το προσωπικό που απαιτούνταν για να του υποδείξει τις διαδρομές προς καταμέτρηση στον πρώτο κύκλο μετρήσεων όπως προβλέπονταν από τη σύμβαση.
2.Αρνείται την ύπαρξη των λανθασμένων μετρήσεων, που επικαλείται η Επιχείρηση, και ζητά να μην εφαρμοστεί ο όρος της σύμβασης σχετικά με την επιβολή προστίμου σε περίπτωση λανθασμένων μετρήσεων ή αναφοράς λανθασμένων βλαβών που δημιουργούν επιπρόσθετο όγκο δουλειάς στο προσωπικό της ΔΕΥΑΜΒ.
3. Ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε επιβλέπων από τη ΔΕΥΑΜΒ στην εργασία που εκτελεί και οι πράξεις καταλογισμού είναι άκυρες. Μάλιστα ο ανάδοχος όρισε έναν δικό του εργαζόμενο προκειμένου να ελέγχει τα λάθη μαζί με έναν υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του στις περισσότερες περιπτώσεις τα λάθη ήταν ανυπόστατα.
4. Αναφέρει για έναν αριθμό υδρομετρητών που δεν είναι καταχωρημένοι στα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ και με τη δική του συνδρομή ανακαλύφτηκαν και αυτό είχε ως συνέπεια την απώλεια εσόδων για τη ΔΕΥΑΜΒ.
Από την πλευρά τους οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΜΒ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι:
Ο ανάδοχος ξεκίνησε την εργασία που ανέλαβε με έξι άτομα προσωπικό συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του. Οι μετρήσεις στις πρώτες διαδρομές έγιναν από τον ανάδοχο συνοδεία εργαζομένου, ο οποίος ορίστηκε από τη Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών ως ο υπεύθυνος υπάλληλος για την επεξήγηση & τη διευκρίνιση των εργασιών που απορρέουν από τη σύμβαση. Ειδικά στην περιοχή της Βιομηχανικής και του Σωρού οι μετρήσεις έγιναν συνοδεία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΜΒ σε καθεμιά παροχή ξεχωριστά λόγω δυσκολίας στον εντοπισμό των υδρομετρητών. Επομένως η τήρηση του όρου της σύμβασης για τον πρώτο κύκλο μετρήσεων συνοδεία εργαζομένου από πλευράς ΔΕΥΑΜΒ τηρήθηκε. Η όποια επιπλέον βοήθεια δεν ζητήθηκε εγκαίρως και εγγράφως στο χρόνο που προβλέπονταν από τη σύμβαση. Το έγγραφο που κατέθεσε στη ΔΕΥΑΜΒ την 4/5/16 με αίτημα να τον συνοδεύσουν εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΜΒ , ενώ έχει πραγματοποιήσει τρεις κύκλους μετρήσεων, ουσιαστικά δικαιώνει την Υπηρεσία για τις ενέργειες της , αφού εμμέσως πλην σαφώς υποδηλώνεται η ανασφάλεια του αναδόχου ως προς την ακρίβεια των καταμετρήσεων όπου ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει .
Όλα τα λάθη τα οποία διορθώθηκαν μέχρι σήμερα αφορούν μετρήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου από υπάλληλο του εργολάβου ο οποίος παραδέχτηκε το σφάλμα του και δεν εργάζεται πλέον για τον εργολάβο. Απόδειξη αυτού του γεγονότος αποτελεί ότι οι επόμενες μετρήσεις που αφορούσαν τις διαδρομές που δεν μετρήθηκαν σωστά από τον συγκεκριμένο υπάλληλο βρέθηκαν με τα διπλάσια κυβικά στις ενδείξεις που μας παραδόθηκαν από το προσωπικό του στην αμέσως επόμενη περίοδο καταμέτρησης. Πρόκειται για 1.500 περίπου περιπτώσεις λαθών οι οποίες έχουν εντοπιστεί και διορθώνονται σταδιακά κάθε μήνα με την προσέλευση των καταναλωτών στο τμήμα Καταναλωτών. Επομένως οι όποιοι ισχυρισμοί του για ανυπαρξία λαθών είναι ανυπόστατοι.
Ο ισχυρισμός του αναδόχου για τα υποτιθέμενα υδρόμετρα που βρίσκονται στην περιοχή της Αγριάς και δεν είναι καταγεγραμμένα στο σύστημα, δεν ισχύει γιατί ελέγχθηκαν από συνεργείο τόσο της ΔΕΥΑΜΒ , όσο και από υδραυλικό της Δ.Ε. Αγριάς και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ανενεργά υδρόμετρα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης του ακινήτου και έχουν αντικατασταθεί με άλλα.
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση των υπηρεσιακών παραγόντων της Επιχείρησης, η ένσταση του αναδόχου κατά των πράξεων ελέγχου καταμετρήσεων μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου, είναι, εν μέρει, εκπρόθεσμη. Ως προς το μέρος που αφορά στην πράξη ελέγχου καταμετρήσεων μηνός Μαΐου, είναι εμπρόθεσμη, αλλά οι ισχυρισμοί του κρίνονται απαράδεκτοι.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το