Τοπικά

Μπουκώρος -Λιούπης: Μειώσεις και ρυθμίσεις με τροπολογία του ΥΠΕΝ για αγρότες και επιχειρήσεις σε ενέργεια, ρεύμα, φυσικό αέριο

Εξαιρετικής σημασίας και ευρείας αποδοχής, χαρακτηρίζουν οι  Βουλευτές Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Χρήστος Μπουκώρος και Αθανάσιος Λιούπης σε κοινή ανακοίνωσή τους, την τροπολογία – προσθήκη με αριθμό 1166-100/08.12.2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  που κατατέθηκε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  όπου προβλέπεται η αναστολή χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (Υ.Κ.Ω.), αγροτικής χρήσης, βιομηχανικής χρήσης, μέσης και χαμηλής τάσης κ.λπ..

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των δύο Βουλευτών,  στις διατάξεις του 1ου άρθρου της ως άνω τροπολογίας, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω. στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων πελατών για διάστημα πέντε μηνών, κατά την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως την 31η  Μαρτίου 2022.

Ειδικότερα προβλέπει :

Αναστολή χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (Υ.Κ.Ω.) για γενική, αγροτική και βιομηχανική χρήση.

Δίνεται η δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης υπογείου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε δάσος ή σε δασική έκταση με ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής.

Δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας σε δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια, σύμφωνα με τη δασική και αγροτική νομοθεσία.

Αναλυτικότερα οι  κατηγορίες για τις οποίες «παγώνει» η χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας είναι οι εξής:

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ>13GWh

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

Γενικής χρήσης ΜΤ

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 2ου άρθρου της ως άνω τροπολογίας, με τίτλο «Διακανονισμός εξόφλησης των χρεώσεων χρήσης -δυναμικότητας και ενέργειας- του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου για τους Προμηθευτές και τους Οικιακούς Πελάτες», παρέχεται η δυνατότητα δόσεων στους καταναλωτές και τους προμηθευτές φυσικού αερίου για την εξόφληση με διακανονισμό (αζημίως και ατόκως για αυτούς σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις) προς τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, για την περίοδο κατανάλωσης από 1.11.2021 έως και 31.12.2021. Αντίστοιχα, οι προμηθευτές επιμερίζουν προς είσπραξη στους λογαριασμούς κατανάλωσης, τις σχετικές χρεώσεις των οικιακών καταναλωτών, που αφορούν την ίδια περίοδο κατανάλωσης, ανεξάρτητα της σύναψης ή μη του κατά τα ανωτέρω διακανονισμού εξόφλησης.

Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε                                                            αγροτεμάχια Δ.Α.

Παράλληλα, σύμφωνα  με τις διατάξεις του 3ου άρθρου  της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για κατασκευή υποσταθμών και κάθε τεχνικού έργου που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.), χρήση Α.Π.Ε., περιλαμβανομένων και των υποσταθμών και λοιπών έργων Σύστημα Δίκτυο, καθώς και των συνοδών έργων.

Ειδικά για την εγκατάσταση στις ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η ανωτέρω έγκριση, παρά μόνο ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης.

Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων απαγορεύεται εντός των πυρήνων των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των κηρυγμένων μνημείων φύσης.

Ειδικότερα, εγκαταστάσεις σταθμών εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν και παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, σύμφωνα με τη δασική και αγροτική νομοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους εκχέρσωσης, παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση ότι μετά το πέρας της νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών σύμφωνα και με τους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή την απομάκρυνσή τους για οποιονδήποτε λόγο η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρήση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το