Τοπικά

Μουσείο η οικία του Παύλου Νιρβάνα στη Σκόπελο 

Συμφωνητικό συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών Νήσου Σκοπέλου σύναψε ο Δήμος, με σκοπό τη λειτουργία του ιστορικού μουσείου της περιοχής στην οικία Π. Νιρβάνα.
Το Κέντρο Μελετών Νήσου Σκοπέλου μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην προβολή της τοπικής ιστορίας με τη λειτουργία μουσείων και άλλων μνημειακών χώρων.
Τα μέλη του, έχοντας επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και υπευθυνότητα, μπορούν να μεταφέρουν τις ιστορικές και πολιτιστικές πληροφορίες μεθοδικά, στους επισκέπτες των χώρων αυτών. Σκοπός της συνεργασίας είναι η υποστήριξη της λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης του ιστορικού μουσείου, που στεγάζεται στην οικία Παύλου Νιρβάνα και η διοργάνωση σχετικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες), ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση από τις υπηρεσίες του Δήμου Σκοπέλου. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους άρχισε από την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ο Δήμος Σκοπέλου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των χώρων, τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων, να επιμελείται την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της πλατείας μπροστά στην είσοδο του μουσείου, αλλά και τοποθετήσει ειδική σήμανση για την προβολή και την κατάδειξη του ιστορικού μουσείου, από την παραλιακή οδό μέχρι την είσοδο του μουσείου.

Διαγωνισμός για τη συντήρηση του Γυμνασίου Γλώσσας
Ανοιχτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Σκοπέλου για την ανάθεση του έργου «συντήρηση κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Γλώσσας». Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 87.600 ευρώ με ΦΠΑ και προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης με ανακατασκευή της στέγης με νέα επικεράμωση και κατασκευή στη στάθμη έδρασης της στέγης νέου διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 23.300 ευρώ, από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2014 με 32.523,21 ευρώ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 με 31.776,79 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το