Τοπικά

Μηδενικές αυξήσεις το 2019 στις εισφορές για τον ΧΥΤΑ αποφάσισε ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας για τους Δήμους

Μηδενικές αυξήσεις στις εισφορές των Δήμων για την απόρριψη απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Βόλου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας, με το προϋπολογιζόμενο προς είσπραξη ποσό να ανέρχεται στις 961.013,52 ευρώ. Ωστόσο, οι Δήμοι Βόλου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φεραίου και Ζαγοράς- Μουρεσίου οφείλουν το συνολικό ποσό των 226.206 ευρώ από εισφορές παρελθόντων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση.

Με βάση την εισήγηση που κατατέθηκε προς έγκριση, προκύπτει μείωση της εισροής απορριμμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί και τα έσοδα του Συνδέσμου. Να αναφερθεί ότι η ετήσια εισφορά των Δήμων καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ενώ η πληρωμή γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου.
Για τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού αποφασίστηκε ότι η εισφορά θα ανέρχεται στα 13,50 ευρώ/τόνο προκειμένου να καλυφθεί μέρος των λειτουργικών δαπανών του ΣΜΑ Αλμυρού, ενώ για όλους τους υπόλοιπους Καλλικρατικούς Δήμους, στα 11,50 ευρώ/τόνο.

Ο υπολογισμός της εισφοράς έγινε με βάση την εισροή των απορριμμάτων το 2017 και συγκεκριμένα προβλέπεται:
– Για τον Δήμο Βόλου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 63.867,37 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2019 να ανέρχεται στις 734.474,72 ευρώ, που επιμερίζεται σε 183.618,68 ευρώ το τρίμηνο.
– Για τον Δήμο Αλμυρού οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 7.239,39 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2019 να ανέρχεται στις 97.731,81 ευρώ, που επιμερίζεται σε 24.432,95 ευρώ το τρίμηνο.
– Για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 4.936,35 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2019 να ανέρχεται στις 56.768 ευρώ, που επιμερίζεται σε 14.192 ευρώ το τρίμηνο.
– Για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 3.950,82 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2019 να ανέρχεται στις 45.434,43 ευρώ, που επιμερίζεται σε 11.358,61 ευρώ το τρίμηνο.
– Για τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 2.313,44 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2019 να ανέρχεται στις 26.604,56 ευρώ, που επιμερίζεται σε 6.651,14 ευρώ το τρίμηνο.

Τέλη χρήσης για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και ιδιώτες
Στο μεταξύ, στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας αποφάσισε ομόφωνα στον καθορισμό των τελών χρήσης στον ΧΥΤΑ Βόλου για τις βιομηχανίες, τις ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς απορριμμάτων, τις βιοτεχνίες και τους ιδιώτες που απορρίπτουν τα απορρίμματά τους με δικά τους μέσα στον Χ.Υ.Τ.Α για το έτος 2019 ως εξής:
α) για τις βιομηχανίες, τις ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς απορριμμάτων και τους
μεγάλους χρήστες στα 20 ευρώ/τόνο,
β) για τις μικρές βιοτεχνίες, ιδιώτες & λάσπες βιολογικών καθαρισμών Δήμων στα
12 ευρώ/τόνο.
γ) για τους ιδιώτες ή φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν με δικά τους μέσα
απορρίμματα μέχρι 500 κιλά και μέχρι δύο φορές τον χρόνο να μπορεί να τα απορρίπτει στους ΧΥΤΑ, χωρίς να καταβάλλει τέλος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το