Τοπικά

Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου

Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διενέργεια μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή του εμπορικού λιμένα προκήρυξε ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε..
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ανάδοχος θα αναλάβει να διεξάγει τις κάτωθι μετρήσεις:
– OnLine μετρήσεις αέριων ρύπων (NOx, O3, BETX, SO2) , αιωρούμενων σωματιδίων(PM10 και PM2.5) και μετεωρολογικών παραμέτρων (διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου).
– Δειγματοληψία PM10.
– Χημική ανάλυση πενήντα (50) δειγμάτων/έτος PM10 (1 δείγμα/εβδομάδα) για προσδιορισμό Β[α]Ρ και άλλων PAHs σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
– Χημική ανάλυση 50 δειγμάτων/έτος PM10 (1 δείγμα/εβδομάδα) για προσδιορισμό Ni, Cd & As, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ και άλλων βαρέων μετάλλων, όπως Mn, Zn, Fe, κά.

Η δειγματοληψία του κλάσματος PM10 θα είναι 24ωρη και θα γίνεται με συχνότητα 1φορά/εβδομάδα (σύνολο 50 δείγματα/έτος, ώστε να υπάρχει η ελάχιστη χρονική κάλυψη 14% που απαιτούν οι Οδηγίες 2008/50/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ). Η δειγματοληψία θα γίνεται από τεχνικό προσωπικό της ΟΛΒ ΑΕ υπό τις οδηγίες και σε συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού του αναδόχου.
Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί μέσα σε στεγασμένο, ασφαλή και κλιματιζόμενο χώρο που θα διατεθεί από την ΟΛΒ ΑΕ. Κατά την περίοδο των μετρήσεων ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα και τα απαιτούμενα μετεωρολογικά δεδομένα για την κανονικοποίηση των μετρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με τον δικό του εξοπλισμό και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η θέση δειγματοληψίας θα αποφασιστεί σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ μετά την επιλογή του αναδόχου, με τρόπο ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αντιπροσωπευτικότητας των συλλεγόμενων δειγμάτων. Η βαθμονόμηση των αυτόματων μετρητών ρύπων θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο, (α) σε μηνιαία βάση για μετρητές αέριων ρύπων (NOx, O3, BETX, SO2) και (β) σε ετήσια βάση για τον μετρητή αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5.
Τα δεδομένα των μετρήσεων των ρύπων και των μετεωρολογικών παραμέτρων θα συλλέγονται σε κατάλληλο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, στο οποίο θα έχει πρόσβαση το τεχνικό προσωπικό της ΟΛΒ ΑΕ επιπλέον του προσωπικού του αναδόχου. Η απεικόνιση των δεδομένων / μετρήσεων, θα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού σε οθόνη Η/Υ και θα μπορούν να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο.
Ο ανάδοχος θα παραδίδει εκθέσεις αποτελεσμάτων των μετρήσεων που έχει διενεργήσει ως εξής:
-Μία συνοπτική έκθεση αναφοράς των on-line μετρήσεων των ρύπων ανά τρίμηνο,
-Μία συνοπτική έκθεση των μετρήσεων σε εξάμηνη βάση.
-Μία πλήρη έκθεση με το σύνολο των μετρήσεων και την αξιολόγησή τους σε ετήσια βάση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες της ΟΛΒ ΑΕ σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίζει (π.χ. δελτίο μετρήσεων, εργαστηριακές αναλύσεις, αναλυτικά δελτία).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το