Τοπικά

Μελέτη για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στον Αλμυρό

Απόφαση για τη σύνταξη μελέτης με στόχο την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Αλμυρού έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης, το κόστος της οποίας θα ανέλθει στις 15.737 ευρώ. Όπως επισημαίνεται, «η επιλογή της περιοχής κάλυψης έγινε με κύριο γνώμονα την ένταση του προβλήματος και την επίλυσή του με την ανάπτυξη νέων δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης».

Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Στόχων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Το έργο είναι συμβατό, τόσο με την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσο και με τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κακή κατάσταση του υπάρχοντος δικτύου, εκτός από την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται από τους κατοίκους του οικισμού, προκαλεί και συχνές βλάβες με αποτέλεσμα και τη συχνή ανάγκη επισκευών, η οποία έχει μεγάλο κόστος, αλλά και τη σπατάλη του νερού επηρεάζοντας την επάρκειά του κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μελέτης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η σημασία της μελέτης για την περιοχή είναι μεγάλη και τεκμηριώνεται από την αναγκαιότητα κατασκευής και λειτουργίας των νέων δικτύων. Έργα βασικής υποδομής όπως είναι τα δίκτυα ύδρευσης, αποτελούν θεμελιώδη αρχή για τη βιώσιμη ανάπτυξης της περιοχής.
Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου θεωρείται σκόπιμη, διότι εξασφαλίζει την ποιότητα και την αναβάθμιση του οικισμού σε όλα τα επίπεδα.
Με τη μελέτη προβλέπεται η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημοπράτηση και υλοποίηση των προτεινομένων έργων.
Να αναφερθεί ότι τη σύνταξη της μελέτης αποφασίστηκε να αναλάβει εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αλμυρού εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Χημικός-μικροβιολογικός έλεγχος νερού – αποβλήτων
Στο μεταξύ, ομόφωνη απόφαση για την έγκριση συνολικής πίστωσης 41.540 ευρώ για τον χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού και των αποβλήτων για το 2021 έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αλμυρού. Για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί διαγωνισμός, οι όροι του οποίου καθορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το