Τοπικά

Μελέτη για την ανάπλαση του άλσους «Ανδρέας Βαλαχής» και των Παλαιών

Tον επικαιροποιημένο φάκελο δημόσιας σύμβασης, την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης του διαγωνισμού για τη μελέτη ανάπλασης του άλσους «Ανδρέας Βαλαχής» θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι. Ειδικότερα, ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης επικαιροποιείται και το προεκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 1.261.708,77 ευρώ.

Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και ενταχθεί στο έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βόλου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Σύμφωνα με τον φάκελο μελέτης, σκοπός της ανάπλασης είναι η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου αναψυχής, μέσω ανάπτυξης δικτύου διαδρομών εντός της περιοχής, παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και την προσβασιμότητα.

Οι προτάσεις βελτίωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– Τη δημιουργία προκαθορισμένων διαδρομών μικρής, μεσαίας και μεγάλης απόστασης για τρέξιμο ή περίπατο. Ο επισκέπτης θα μπορεί να επιλέξει τον βαθμό δυσκολίας της κάθε διαδρομής. Οι διαδρομές μπορούν να είναι κλειστές, με φυτοκάλυψη από επιλεγμένα φυτικά είδη, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει την είσοδό του στο άλσος από συγκεκριμένο σημείο που τον εξυπηρετεί και να αρχίσει άμεση την άθλησή του, διανύοντας μεγάλες, μεσαίες ή μικρότερες αποστάσεις υπό καθεστώς σκιάς και σε ένα περιβάλλον με τη μέγιστη θερμική άνεση.
– Χώρο εγκατάστασης οργάνων γυμναστικής (Open Gym):Ανάλογη δράση έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος Βόλου στο Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς.
– Πίστα για ποδηλασία BMX και πίστα skateboard.
-Χώρος για συνόδευση κατοικιδίων (dogpark). Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει περίφραξη και φύτευση, ώστε να επιτυγχάνεται λειτουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε τέτοια θέση, ώστε να απέχει από χώρους όπου συγκεντρώνονται δραστηριότητες που μπορεί να ερεθίσουν τα ζώα, όπως επίσης να διαθέτει και εύκολη πρόσβαση, ώστε να περιορίζεται η διέλευση των ζώων μέσα από το άλσος. Επίσης θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ειδικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται ως παιχνίδια άσκησης των σκύλων.
-Παιδική χαρά: Θα μπορούσε να τοποθετηθεί μία ακόμη πιστοποιημένη και σύγχρονη παιδική χαρά και σε άλλο ένα σημείο του πάρκου.
-Χώροι στάσης και ανάπαυσης: Θα δημιουργηθούν χώροι στάσης του πάρκου µε σχεδιασμό του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, στέγαστρα, φωτιστικά, διακοσμητικά στοιχεία κ.λπ.), που θα συµπληρώσουν τα τοπόσηµα και τον χαρακτήρα του πάρκου, προσδίδοντας συγκεκριµένο µορφολογικό στίγµα στον χώρο.
-Ποδηλατόδρομος: Παρά το όριο με το στρατόπεδο Γεωργούλα, πρόκειται να κατασκευαστεί κλάδος του δικτύου ποδηλατόδρομων που έχει ενταχθεί στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου.
-Υποδομές – δίκτυα: Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε εκσυγχρονισμό των υποδομών δικτύων άρδευσης εντός του πάρκου, όπως επίσης και παρεμβάσεις αξιοποίησης όμβριων, για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση. Επιπλέον στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνονται ευφυείς εφαρμογές/δράσεις (smart cities, κ.λπ.), όπως ευφυείς σημάνσεις, σταθμοί φόρτισης, δίκτυο ασύρματου internet και συστήματα νυχτερινού φωτισμού.

Ανάπλαση των Παλαιών
Η Οικονομική Επιτροπή θα εγκρίνει ακόμη και τον επικαιροποιημένο φάκελο δημόσιας σύμβασης για τη μελέτη ανάπλασης των Παλαιών του Βόλου. Το προεκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 942.367,57 ευρώ και θα ενταχθεί επίσης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Στα νότια της Γρηγορίου Λαμπράκη, προτείνεται να διατηρηθεί η ποικιλία των χρήσεων της περιοχής, σύμβολο της ζωτικότητας της πόλης του Βόλου. Για να γίνει αυτό, προτείνεται η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων (πλατεία, ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια) εξασφαλίζοντας πιο ήπιες μορφές μετακίνησης, που δεν δυσχεραίνουν την πρόσβασή στις εμπορικές δραστηριότητες, με πιο ασφαλείς χώρους ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας (και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα). Με αυτό τον τρόπο προωθείται η ανάπτυξη των νυχτερινών δραστηριοτήτων κυρίως σε αυτή τη ζώνη, όπου είναι λιγότερο αισθητή η παρουσία της κατοικίας.
Πιο αναλυτικά, για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της προσβασιμότητας προτείνεται η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και της στάθμευσης με σκοπό:

– Τον επανασχεδιασμό των δρόμων και των διαβάσεων πεζών της περιοχής, και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, με σκοπό την ενίσχυση της διαμπερούς κίνησης των πεζών στον άξονα βορρά-νότου (κατά μήκος στης ιστορικής διαδρομής που προτείνει το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου), αλλά και ανατολής – δύσης (σε συνέχεια των πεζοδρομήσεων των οδών Δοϊράνης και Αγίων Θεοδώρων, με την καταπληκτική θέα στην πόλη), από το οποίο θα εξαιρούνται κατά περίπτωση οχήματα άμεσης ανάγκης και φορτοεκφόρτωσης για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Το νέο πλέγμα θα έχει στόχο την τόνωση και την ανάδειξη των πόλων έλξης με τη χωροθέτηση ειδικών χρήσεων και διαμορφώσεων (π.χ. σήμανση, πληροφορίες με ιστορικά στοιχεία, αισθητικός και λειτουργικός φωτισμός των μνημείων κ.λπ.),
-τη διαπλάτυνση (όπου είναι δυνατόν) και τον σχεδιασμό των πεζοδρομίων, με μικρή υψομετρική διαφορά από το επίπεδο του δρόμου και κεκλιμένη διαμόρφωση του κρασπέδου, ώστε να υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα από ΑμεΑ σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου,
-την αφαίρεση των κάθετων οπτικών και φυσικών εμποδίων (όπως ιστοί, σταθμευμένα οχήματα κολώνες της ΔΕΗ κ.λπ.) και την υπογειοποίηση των κάδων σκουπιδιών, ανακύκλωσης και οργανικών υλών, όπου θα τονώσει την κίνηση των πεζών και την ανάδειξη του τοπίου,
-τον σχεδιασμό νέων χαράξεων στους υφιστάμενους πράσινους χώρους, που θα τους συνδέσουν πιο αποτελεσματικά με την υπόλοιπη περιοχή και θα τονώσουν τη χρήση τους, με παιδικές χαρές, skate parks και υποδομές για συνάθροιση και συνάντηση ηλικιωμένων.

Για τον περιορισμό των διερχομένων και σταθμευμένων Ι.Χ., προτείνεται:
– Η εφαρμογή «Ζωνών Περιορισμένης Κυκλοφορίας Οχημάτων», που θα βοηθήσουν, στη μείωση των ρύπων και στην απελευθέρωση δημόσιου χώρου. Εντός της ζώνης, θα επιτρέπεται η διέλευση και στάθμευση Ι.Χ. με ειδική άδεια (π.χ. σε μόνιμους κατοίκους, επαγγελματίες της περιοχής, ταξί, οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας, κοινής ωφέλειας και έκτακτης ανάγκης, και οχήματα εξυπηρέτησης AμεA),
– η δημιουργία ποδηλατόδρομων και ακτινωτών συνδέσεων με τις γειτονικές περιοχές και τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο (στο νότιο τμήμα της περιοχής), που συνδέει το κέντρο της πόλης με τις Πολυτεχνικές Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
– η υλοποίηση δικτύου σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων, τόσο εντός της περιοχής όσο και στις γειτονικές περιοχές, που θα λειτουργούν ως ενιαίο δίκτυο σε συνδυασμό με το δίκτυο Μ.Μ.Μ. και τους χώρους στάθμευσης, συμπληρωματικά με ήδη συγχρηματοδοτούμενο έργο προμήθειας ποδηλάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το