Τοπικά

Μείωση 40% στα μισθώματα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τον Οργανισμό Λιμένος

Τη μείωση των μισθωμάτων κατά 40% για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο θα αποφασίσει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου , για τους επαγγελματίες της παραλίας , που είχαν λάβει αύξηση χώρων τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις εντολές της Γενικής Γραμματείας Οικονομικών. Για τους επαγγελματίες που δεν είχαν λάβει την αύξηση του χώρου, είχε γίνει μείωση ενοικίων κατά 40% για πέντε μήνες, ενώ στο σύνολό τους οι επιχειρηματίες θα μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους στις 30 Νοεμβρίου.
Ο Οργανισμός εφαρμόζοντας τη νομοθεσία που αφορούσε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας θα απωλέσει έσοδα 60.022,14 , δηλαδή ποσοστό 31,7% σε σχέση με τα ανταλλάγματα που είχαν καθορισθεί αρχικά. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα συνολικά εμβαδό 1.566,27 τ.μ. λιμενικού χώρου, δηλαδή ποσοστό 19% επιπλέον σε σχέση με την έκταση που αρχικά είχε παραχωρηθεί στους επιχειρηματίες.
Στους επαγγελματίες που δεν μπορούσε η ΟΛΒ ΑΕ να παραχωρήσει επιπλέον τετραγωνικά έγινε μείωση του ενοικίου κατά 40% για πέντε μήνες, δηλαδή από Ιούνιο μέχρι και Οκτώβριο.
Ο προϋπολογισμός της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και ιδιαίτερα το σκέλος των εσόδων εκτιμάται ότι θα δεχθεί, εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις, δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία, σε μία περίοδο, κατά την οποία το σκέλος των εξόδων εμφανίζει αύξηση δαπανών, κυρίως λόγω των εν εξελίξει προμηθειών του μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του λιμένα.
Αίτημα για μειώσεις του ενοικίου είχε καταθέσει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Καφετεριών-Μπαρ Αναψυκτηρίων και Καταστημάτων Εστίασης Ν. Μαγνησίας,
Ο ΟΛΒ θα αποφασίσει σήμερα τη μείωση των μισθωμάτων για τα τραπεζοκαθίσματα κατά 40% για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο σε όλους όσοι είχαν λάβει επιπλέον χώρους επέκτασης αλλά και την επέκταση του χρόνου καταβολής του συνολικού ποσού ανταλλάγματος κάθε παραχωρησιούχου έως και 30/11/2020, εφόσον καταβληθούν παράλληλα και οι σχετικές νόμιμες επιβαρύνσεις (τόκοι υπερημερίας υπολογιζόμενοι από 1/9).

Νέα pillars στο λιμάνι
Στην κατασκευή δικτύων παροχής νερού και ρεύματος για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής στον προσήνεμο μόλο , θα προχωρήσει ο Οργανισμός Λιμένος.
Το έργο χρηματοδοτείται με 237.000 ευρώ από πόρους του ΟΛΒ και θα ενισχύσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των ελλιμενιζόμενων σκαφών αναψυχής στο χώρο του κυματοθραύστη. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή των απαραίτητων δικτύων παροχών ύδατος και ρεύματος για την εγκατάσταση κιβωτίων (pillars) και την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή όλων των σκαφών. Κάθε Pillar θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τέσσερα σκάφη ως εκ τούτου η πρόβλεψη εγκατάστασης αφορά δεκαπέντε Pillars. Ταυτόχρονα υφίσταται πρόβλεψη για την μελλοντική επέκταση των δικτύων εφόσον η ΟΛΒ ΑΕ αποφασίσει την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το