Τοπικά

Οικονομική ασφυξία στο «Αχιλλοπούλειο» – Με 15. 500 ευρώ…χρηματοδοτεί η 5η ΥΠΕ για υγειονομικό υλικό

Το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, μετά τις περικοπές στην αρχή του έτους, «πνίγει» το Νοσοκομείο του Βόλου, σε μια κρίσιμη εποχή με την πανδημία σε εξέλιξη. Στις 8 Σεπτεμβρίου η 5η Υγειονομική Περιφέρεια ανακοίνωσε στη διοίκηση ότι το Νοσοκομείο θα λάβει επιχορήγηση για τον covid-19 ποσού  15.500,00€ για δαπάνες υγειονομικού υλικού. Με 15.500 ευρώ, το Νοσοκομείο του Βόλου είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Το τελευταίο έγγραφο που εστάλη από την οικονομική υπηρεσία του Νοσοκομείου στην 5η ΥΠΕ ήταν στις 6 Αυγούστου και υπήρξε νέο αίτημα για την αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, όπως αναφερόταν στα έγγραφα, οι πιστώσεις δεν επαρκούν έως το τέλος του έτους για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου κυρίως για δαπάνες ΔΕΗ, Ορθοπεδικού υλικού, Υγειονομικού υλικού, πρόσθετων εφημεριών, υπηρεσιών καθαριότητας, υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξιπλισμού, καταβολή παρακλινικών εξετάσεων από ΕΟΠΥΥ προηγούμενών ετών και παρακλινικών εξετάσεων. Επιπρόσθετα απαιτούνται επιπλέον πιστώσεις για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, λοιπό), για αγορά νέου εξοπλισμού, κυρίως για αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, (επεξεργαστής κυττάρων Thin Prep, εργαλεία νευροχειρουργικής κλπ), όπως επίσης και για δαπάνες αγοράς υλικών και υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου (διαμόρφωση χώρων ΜΜΑ, Αιμοδυναμικού, εργασίες λεβητοστασίου, κλιματισμού κλπ), αλλά και του εξοπλισμού (Συντήρηση εργαστηριακών Μικροσκοπίων και διάφορου εξοπλισμού), καθώς και για αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού όπως καρέκλες επισκεπτών, στρωμάτων, σεντονιών κλπ,.

Στις 20 Αυγούστου το Νοσοκομείο Βόλου κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα ακόμη έξοδο

αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης με το Πανεπιστημιακό για εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων για την ανίχνευση του Covid-19 για το διάστημα από 11 Αυγούστου και εντεύθεν,. Επίσης κλήθηκε να αντιμετωπίσει την εκκαθάριση και εξόφληση των αντίστοιχων δαπανών για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 10 Αυγούστου 2020, και την ανάγκη ενίσχυσης περαιτέρω χρηματοδότησης με το ποσό τουλάχιστον των 75.600,00€ έως και τέλος του Σεπτεμβρίου. Βάσει των σημερινών δεδομένων το ανωτέρω ποσό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο διότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των δειγμάτων που αποστέλλονται από τις 11 Αυγούστου, o οποίος έως και 11/09/2020 ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 29 δείγματα ημερησίως (η αρχική πρόβλεψη ανερχόταν σε 17 κατά μέσο όρο). Για το επόμενο χρονικό διάστημα και έως το τέλος του έτους αναμένεται τουλάχιστον να διατηρηθεί ο αυξημένος μέσος όρος αποστολής δειγμάτων γεγονός που συνεπάγεται την άμεση αύξηση των πιστώσεων για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών.

Το Νοσοκομείο επεσήμανε επίσης στην 5η ΥΠΕ την ανάγκη αύξησης των πιστώσεων κατά 80.584,08€ για κάλυψη των δαπανών σε Μέσα Ατομικής Προστασίας και κατά 178.875,00€, ίου για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό μοριακής ανίχνευσης SARS-COV2 (με συνοδό εξοπλισμό). Από την αλληλογραφία με την 5η ΥΠΕ  προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για αύξηση των πιστώσεων του Νοσοκομείου προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες του Νοσοκομείου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα, αλλά και αφετέρου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του Covid19. Για το Αχιλλοπούλειο υπήρξε  ανάγκη ανακατανομής των διαθέσιμων χρημάτων σε επιμέρους πιστώσεις, οι οποίες σε ορισμένους κωδικούς εξόδων επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες, σε άλλους  υπολείπονται σαφώς των πραγματικών αναγκών. Εκτός των άλλων θα πρέπει να καλυφθεί η καταβολή του ΕΝΦΙΑ με  40.000,00€ , γεγονός που θα σημάνει ισόποση μείωση του αποθεματικού.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το