Τοπικά

Μέχρι τις 10 Ιουνίου οι εγγραφές στον παιδικό σταθμό του Δήμου Αλμυρού

Αρχίζουν σήμερα Τετάρτη 26 Μαΐου οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αλμυρού με την προθεσμία να λήγει την Πέμπτη 10 Ιουνίου. Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά είτε κατόπιν ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08.00 π.μ. έως τις 13.00, στον χώρο του Παιδικού Σταθμού (24220 21483) ή στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (24223 50232), είτε υποβάλλοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση εγγραφής συνημμένη στην κατηγορία «Νέα» της ιστοσελίδας του Δήμου Αλμυρού www.almyros-city.gr, όπως επίσης δίνεται και από την εκάστοτε Υπηρεσία, ενώ τα δικαιολογητικά είναι:
– Πιστοποιητικό Γέννησης του Παιδιού ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αυτού.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
– Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020.
– Ιατρική βεβαίωση για σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπία εμβολίων του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.
– Βεβαίωση εργασίας γονέων

α) Δημόσιος Υπάλληλος: Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία του/της.
β) Ιδιωτικός Υπάλληλος: Βεβαίωση εργασίας από τον/την εργοδότη/τρια και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης.
γ) Ελεύθερος επαγγελματίας: Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
δ) Αγρότης/σα: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
ε) Άνεργο/η: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που θα έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών.
στ) Φοιτητής/τρια: Βεβαίωση σπουδών.
ζ) Διαζευγμένος/η: Βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο όπου θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού.

– Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προαναφερόμενων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
– Για την Επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Επιπλέον, όσοι από υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, υποχρεούνται έως τις 15 Ιουνίου να καταθέσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά είτε με τη φυσική τους παρουσία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη είτε μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, ΤΚ 37100, Αλμυρός Μαγνησίας.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 24223 50232 και 24220 21483.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το