Τοπικά

Μέχρι και ο ΟΛΒ θα πληρώνει την ΕΡΓΗΛ για τις οφειλές της ΔΕΥΑΜΒ

Σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. που θα υποδειχθεί από την εταιρεία θα καταβάλει τα ποσά οφειλής που έχουν προκύψει και θα προκύψουν μελλοντικά για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΜΒ, ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» το Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση μη άσκησης περαιτέρω ένδικων μέσων, από την πλευρά της κατά της υπ’ αριθμ. 18/2021 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία).

Σύμφωνα με την απόφαση «εγκρίθηκε η καταβολή των ποσών οφειλής που έχουν προκύψει ήδη ή/και θα προκύπτουν μελλοντικά ως χρηματικό αντάλλαγμα από την αναγνωρισμένη, με την εν λόγω δικαστική απόφαση, διαρκή συμβατική σχέση μεταξύ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης από τη δεύτερη στην πρώτη) και αποτυπώνονται σε σχετικούς λογαριασμούς (παραστατικά) της τελευταίας – κατόπιν της διενέργειας συμψηφισμού τυχόν οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. με εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έναντι της πρώτης (ενδεικτικά και μόνον, χρηματικό αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος κ.λπ.) – απευθείας στην ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. και σε τραπεζικό λογαριασμό που η τελευταία θα υποδείξει στον Οργανισμό μας, με παράλληλη σχετική ειδοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., προκειμένου να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες αντιλογισμού των σχετικών καταβολών προς την ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. και θεώρησης αυτών ως καταβολών εξόφλησης προς την ίδια τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. από την αιτία αυτή».
Σύμφωνα με πληροφορίες για την προαναφερόμενη εξέλιξη της καταβολής οφειλών του Οργανισμού Λιμένα προς τη ΔΕΥΑΜΒ σε λογαριασμό της ΕΡΓΗΛ, έχει ενημερωθεί η Διοίκηση της Επιχείρησης Ύδρευσης.

Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε απορριφθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου η αίτηση προσωρινής διαταγής της ΔΕΥΑΜΒ κατά της ΕΡΓΗΛ, ώστε να μην κατασχεθούν οι οφειλές δύο μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων της πόλης προς την Επιχείρηση. Η ΔΕΥΑΜΒ ζητούσε να μην προχωρήσουν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων από πλευράς ΕΡΓΗΛ για οφειλές προς την Επιχείρηση Ύδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της ΟΛΒ Α.Ε. και δύο μεγάλων ξενοδοχείων του Βόλου.
Να αναφερθεί ότι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου και ο ΟΛΒ είχαν κάνει τότε αρνητική δήλωση καταβολής οφειλής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το