Τοπικά

Λιμενικό πυροσβεστικού σταθμού και πυροσβεστικό πλοιάριο για το λιμάνι του Βόλου ζητεί η Ζέττα Μακρή

Από το γραφείο της κ. Ζέττας Μακρή εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Τη λειτουργία λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού στον λιμένα Βόλου και τoν εξοπλισμού του με πυροσβεστικό πλοιάριο ζητεί η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μ. Μακρή, προτάσσοντας την εν δυνάμει επιχειρηματική ελκυστικότητα του λιμανιού σε επενδυτές, στο άμεσο μέλλον, με κοινοβουλευτική της ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που κατέθεσε, Δευτέρα 27 Απριλίου 2020.

Τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν σημαντικό βραχίονα οικονομικής δραστηριότητας καθώς εξασφαλίζουν τη μεταφορά επιβατών, πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Αποτελούν κόμβο ανάπτυξης και πολύπλευρης λειτουργίας εμπορικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών εξελίξεων, συνδεδεμένα, πλήρως, με τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τις ευρύτερες περιοχές που εξυπηρετούν. Οι νέες υποδομές και οι νέες υπηρεσίες που παρέχονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει δημιουργήσει Πυροσβεστικούς Λιμενικούς Σταθμούς, δυστυχώς, μόνο στους λιμένες υψίστης εθνικής στρατηγικής σημασίας – καθώς υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης -, όπως είναι του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου, ενώ ο σταθμός της Καβάλας δε λειτουργεί προσωρινά μέχρι να γίνει η προμήθεια πυροσβεστικού πλοιαρίου, η οποία δρομολογήθηκε πρόσφατα από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη περιόδου 2014-2020».

Όμως, παρόλο που ο λιμένας Βόλου παρουσιάζει εξαιρετικό επενδυτικό ενδιαφέρον και ελκυστικές επιχειρηματικές δυνατότητες στο άμεσο μέλλον, όπως έχει προκύψει τόσο από τις πρόσφατες συναντήσεις των βουλευτών της ΝΔ του Νομού με τον Αμερικανό Πρέσβυ, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, και, την παρούσα χρονική στιγμή, αξιολογείται από χρηματοοικονομικό σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, οικονομικές και κοινωνικές, αλλά και εκείνες που να αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια, που να καθιστούν ελκυστική την επένδυση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δυστυχώς, το πολλά υποσχόμενο λιμάνι δε διαθέτει πυροσβεστικό λιμενικό σταθμό.

Τόσο η σύσταση και λειτουργία του σταθμού όσο και η προμήθεια του πυροσβεστικού πλοιαρίου που θα εξοπλίζει τον σταθμό και το οποίο θα στελεχώνεται με εξειδικευμένο πυροσβεστικό προσωπικό είναι εξαιρετικά επιτακτικές ανάγκες καθώς εγγυώνται, στο σύνολό τους, την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην πυροπροστασία όχι μόνο των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και του νησιωτικού συγκροτήματος των Σποράδων και θα προσφέρουν πανίσχυρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στις εφοδιαστικές αλυσίδες όσο και στον τουρισμό.
Η κ. Μακρή, ζητεί, με την κοινοβουλευτική της ερώτηση, να ενημερωθεί, περαιτέρω, για τις ενέργειες που προτίθενται να αναλάβουν τα αρμόδια υπουργεία περί του ως άνω ζητήματος προκειμένου να συνεχίσει την πολλά υποσχόμενη προοπτική και διεύρυνσή του ο λιμένας Βόλου στο άμεσο μέλλον.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
Βουλευτής N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 27/04/2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη.
2. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα.
3. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Πλακιωτάκη.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Θέμα: Λειτουργία λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού στον λιμένα Βόλου και προμήθεια πυροσβεστικού πλοιαρίου.
Κατά τη δεκαετή οικονομική κρίση, οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την πυρασφάλεια λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας, την αντιμετώπιση πυρκαγιών και εισροών υδάτων σε πλοία που βρίσκονται είτε ελλιμενισμένα είτε στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα και την παροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα, δυστυχώς, συρρικνώθηκαν, λόγω της διαρκώς μειούμενης χρηματοδότησης. Πλέον, οι εν λειτουργία Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί περιορίζονται στους λιμένες του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου, ενώ ο σταθμός της Καβάλας δε λειτουργεί προσωρινά εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υφίσταται πυροσβεστικό πλοιάριο, του οποίου η προμήθεια προσφάτως δρομολογήθηκε να γίνει από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη περιόδου 2014-2020» και για την επίτευξη του σκοπού αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής ανοικτός διαγωνισμός που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.
ΕΠΕΙΔΗ, οι εν λειτουργία λιμενικοί πυροσβεστικοί σταθμοί υφίστανται αποκλειστικά και μόνο σε λιμένες υψίστης εθνικής στρατηγικής σημασίας.
ΕΠΕΙΔΗ, ο λιμένας Βόλου παρουσιάζει εξαιρετικό επενδυτικό ενδιαφέρον και ελκυστικές επιχειρηματικές δυνατότητες στο άμεσο μέλλον, όπως έχει προκύψει τόσο από τις συναντήσεις των βουλευτών Ν. Μαγνησίας της ΝΔ με τον Αμερικανό Πρέσβυ, κ. Goeffrey Pyatt, όσο και με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γ. Πλακιωτάκη καθώς και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ρ. Λαμπίρη.
ΕΠΕΙΔΗ, την παρούσα χρονική στιγμή, ο Λιμένας Βόλου αξιολογείται από χρηματοοικονομικό σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, είτε είναι οικονομικές και κοινωνικές, είτε να αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια, που να καθιστούν ελκυστική την επένδυση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
ΕΠΕΙΔΗ, ο λιμενικός πυροσβεστικός σταθμός εξοπλίζεται με πυροσβεστικό πλοιάριο και στελεχώνεται με εξειδικευμένο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορεί να εγγυάται με τον καλύτερο τρόπο τη γενικότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος και ειδικότερα την πυροπροστασία όχι μόνο στις λιμενικές εγκαταστάσεις αλλά και στις γειτονικές νησιωτικές Σποράδες προκειμένου να προσφέρεται πανίσχυρο πλεονέκτημα τόσο στις εφοδιαστικές αλυσίδες όσο και στον τουρισμό.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
1. Αποτελεί προτεραιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές δυνατότητες του λιμένος Βόλου, η δημιουργία και λειτουργία του λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού;
2. Eάν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει αμέσως ο λιμενικός πυροσβεστικός σταθμός στον λιμένα Βόλου και με ποιους πόρους χρηματοδότησης θα διασφαλισθεί η δημιουργία και λειτουργία αυτού.
3. Επίσης, δεδομένου ότι βασική προϋπόθεση λειτουργίας του λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού είναι η προμήθεια πυροσβεστικού πλοιαρίου, που θα στελεχώνεται από εξειδικευμένο πυροσβεστικό προσωπικό, από ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια ενός τέτοιου πλοιαρίου, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα προμήθειάς του, στελέχωσής του καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού του;

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το