Τοπικά

«Λίφτινγκ» σε 14 παιδικές χαρές από τον Δήμο Βόλου – Mε νέο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού

«Λίφτινγκ» σε 14 παιδικές χαρές θα επιχειρήσει ο Δήμος Βόλου με την επαναπροκήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στις 450.000 ευρώ.
Να αναφερθεί ότι φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος Βόλου, καθώς ποσό 310.000 ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και 140.000 ευρώ από ΣΑΤΑ, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με τη μελέτη αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού και των δαπέδων πτώσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών που βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου. Ειδικότερα προβλέπεται προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παρακάτω παιδικές χαρές: 54ου Συντάγματος – Ι. Ναός Μεταμορφώσεως, Περραιβού – Λ.Βύρωνος, Εθν. Αντιστάσεως – Σπυρίδη (πλατεία Επισκοπής), Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος – ΚΔΑΠ Νεαπόλεως, Ορμινίου – Ηφαίστου (πάρκο Ν. Δημητριάδας), Κασσαβέτη – (Μ. Λοΐζου περιοχή Κάραγατς), Αγ. Παρασκευής (πάρκο Αλεξάνδρου), Κολοκοτρώνη- Παπαφλέσσα – Οικονόμου (πάρκο Αγ. Αναργύρων), Λαχανά (περιοχή παλαιού Λιμεναρχείου), Αναλήψεως – Ι. Ναός Αναλήψεως, Ρ. Φεραίου – Σπυρίδη (περιοχή Αναλήψεως), Οδός Αγ. Γεωργίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου, Αγ. Βασιλείου – Κοραή Ι. Ναός Αγ. Βασιλείου, Περιοχή Αγ. Στεφάνου.
Να αναφερθεί ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 26η-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 24η-06-2019 ημέρα Δευτέρα και η ώρα έναρξης είναι η 08:00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22η-07-2019, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης είναι η 15:00.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το