Τοπικά

Κορεσμένο το Κοιμητήριο στην Ευξεινούπολη – Αγροτεμάχιο για την επέκτασή του αναζητεί ο Δήμος Αλμυρού

Κατά πλειοψηφία απόφαση για την αγορά αγροτεμαχίου στην Ευξεινούπολη, προκειμένου να γίνει επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Η αγορά του οικοπέδου θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.

Στο νεκροταφείο Ευξεινούπολης τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έλλειψη χώρου, και τον τελευταίο χρόνο δεν υπάρχει ούτε ένας τάφος κενός, και πρέπει αναγκαστικά να γίνεται εκταφή και την ίδια μέρα σε ταφή. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, επειδή σχεδόν όλοι οι τάφοι είναι καινούργιοι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνονται εκταφές και εκ νέου ταφές.
Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για την αγορά ακινήτου στο οποίο θα δημιουργηθεί καινούργιο νεκροταφείο και αυτό θα γίνει με δημοπρασία, προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό ακίνητο.

Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, στο Δημοτικό Συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα για την αγορά ακινήτων, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται:
«Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ’ άρθρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, επιτρέπεται η αγορά ακινήτου έτοιμου προς χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζεται προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου, το οποίο προβλέπει την κατάρτιση οριστικής σύμβασης μεταβίβασης και την παράδοση του ακινήτου εντός της προβλεπόμενης, από τη διακήρυξη, προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους αυτής. (άρθρο 191 παρ. 2 Ν. 3463/06)».

Από την πλευρά της η δημοτική σύμβουλος κ. Μανωλία Μυγιάκη – Μυλωνά πρότεινε να έλθει το θέμα να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση με περισσότερα στοιχεία, ωστόσο, η απόφαση για την αγορά αγροτεμαχίου στην Ευξεινούπολη για επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το