Τοπικά

Κεραίες κινητής σε κάθε γωνιά της πόλης – Συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Βόλου 

Επανέρχεται στη σημερινή (1μ.μ.) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου το θέμα της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, μετά τη δυνατότητα που δίνει πλέον η κείμενη Νομοθεσία να επιτρέπεται η χωροθέτησή τους παντού χωρίς να προβλέπονται απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελούν τα κτίρια των Βρεφονηπιακών Σταθμών, τα σχολεία, τα Γηροκομεία και τα Νοσοκομεία, με την ΕΠΖ σήμερα να καλείται να αποφασίσει την κατάργηση της προηγούμενης Κανονιστικής του 2012, μετά την αναβολή συζήτησης του θέματος στις 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ.3819/215548/25.11.2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο κοινοποιήθηκε πρόσφατα στον Δήμο Βόλου, αναφέρεται «δεν παρέχεται η αρμοδιότητα στους Δήμους και ειδικότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για κανονιστική ρύθμιση ζητημάτων, που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιφέρεια του Δήμου τους. Εξάλλου τέτοια αρμοδιότητα δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ή από κάποια άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας (ΣτΕ 3832/07, 2955/06, 1152/09)» προστίθεται.
Να αναφερθεί ότι η προστασία του κοινού από τις επιπτώσεις από τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με το Ν. 4070/12 είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 30 του παραπάνω Νόμου απαγορεύεται πλέον κάθε εγκατάσταση, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των ορίων που έχουν καθοριστεί στη σχετική νομοθεσία. Ιδιαίτερα δε σε περίπτωση εγκαταστάσεων κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στη νομοθεσία τιμών, ενώ δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων.

Ήδη με την υπ’ αρ. 3018/167095/16 (ΦΕΚ 237ΑΑΠ/4.11.2016) Απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, και σύμφωνα με την παρ. 2.5 του άρθρου 2 της παραπάνω Απόφασης ορίζεται ότι η χωροθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να είναι «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιών».
Δεν ορίζονται συνεπώς συγκεκριμένες περιοχές για την εγκατάσταση κεραιών, αλλά ορίζεται ότι οι παραπάνω εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να χωροθετούνται όπου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Επειδή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιών που προαναφέρθηκαν, η χωροθέτησή τους επιτρέπεται παντού χωρίς να προβλέπονται απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, συνεπώς επιτρέπονται σε όλη την έκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου, με μόνη εξαίρεση την απαγόρευση εγκατάστασης επί των κτιρίων που προαναφέρθηκαν (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία και νοσοκομεία).

Η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται ακόμη και σε περιοχές ειδικής προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικοί τόποι, διατηρητέα κτίρια, μετά την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2Ζ του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46Α).
Γιώργος Ξυνός

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το