Τοπικά

Καθυστερεί η ολοκλήρωση έργων αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αλμυρού 

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για την αποπεράτωση των εργασιών βελτίωσης της προσβασιμότητας στους αγροτικούς δρόμους που οδηγούν στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έδωσε ο Δήμος Αλμυρού στον ανάδοχο εργολάβο, μετά την κατάθεση σχετικού αιτήματος.

Η ανάδοχος εταιρεία απέστειλε έγγραφο στον Δήμο Αλμυρού επικαλούμενη αδυναμία να ανταποκριθεί στη συμβατική προθεσμία, αναφέροντας ως λόγους καθυστέρησης τους εξής:
-Λόγω των προβλημάτων με τη διευθέτηση των ορίων των παρακείμενων αγροτεμαχίων και των αντιδράσεων από τους ιδιοκτήτες αυτών στους υπό κατασκευή αγροτικούς δρόμους, υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών μέχρι το τέλος Ιουνίου.
-Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή περίοδο (τέλος Νοέμβρη έως Ιανουάριο), ήταν αδύνατη η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, οι οποίες απαιτούν στεγνό έδαφος.
Επιπλέον διαβίβασε στον Δήμο Αλμυρού απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία συναινεί με την προτεινόμενη προθεσμία από την 1η παράταση της συνολικής εκτέλεσης του 1ου υποέργου, προθεσμία (30-06-2020) για την περάτωση των εργασιών.
Να αναφερθεί ότι τη σχετική απόφαση για τη χορήγηση της παράτασης έλαβε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.

Πυροπροστασία
Στο μεταξύ, στην ίδια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού ενέκρινε ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφεται από αυτή, από την επιβλέπουσα μηχανικό και από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος και το αποδέχεται.
Η επιτροπή παραλαβής αφού ήλεγξε κατά το εφικτό ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες με τις αναγραφόμενες ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, καθώς και ποιοτικά, διαπίστωσε ότι έγιναν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου και βρίσκονται σε καλή κατάσταση συντήρησης.

Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2020».
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, super αμόλυβδης βενζίνης, υγραερίου κίνησης) για τον Δήμο Αλμυρού, αντί του ποσού των 219.454 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ, την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού, αντί του ποσού των 33.859,80 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ, την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού, αντί του ποσού των 27.348,30 ευρώ, πλέον του νόμιμου ΦΠΑ και την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλμυρού, αντί του ποσού των 4.775,10 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ, με ανάδοχο της Θεοδώρα Α. Καμπάρη.
Ο διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών κατακυρώθηκε στην Αφοί Αλεξίου Ο.Ε., αντί του ποσού των 9.367,50 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.

Διακοπή νερού
Από τη ΔΕΥΑ Αλμυρού ανακοινώθηκε ότι αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου θα γίνει διακοπή νερού στον Αλμυρό από 8.30 π.μ. έως 1 μ.μ. λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το