Τοπικά

Κατάθεση δικογράφων από χθες στο Πρωτοδικείο Bόλου

Στον «πάγο» παραμένει μέχρι το τέλος Μαΐου η εκδίκαση όλων των ένδικων μέσων και στα Δικαστήρια Βόλου, ωστόσο από χθες στο Πρωτοδικείο άρχισε η κατάθεση δικογράφων, αλλά και η εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων. Όπως αναφέρει η απόφαση της διευθύνουσας στο Πρωτοδικείο Βόλου, για το χρονικό διάστημα από 16 ως 31 Μαΐου, αναστέλλονται όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, με εξαίρεση τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρ. 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ’ άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με την απόφαση, τόσο για υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, όσο και για υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης και δεν εκδικάστηκαν, παρατείνονται με απόφαση του προέδρου υπηρεσίας (ή του δικαστή έδρας), ο οποίος ορίζει τη νέα διάρκειά της. Επίσης γίνεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, που θα προσδιοριστούν και θα εξεταστούν κατά περίπτωση από τον πρόεδρο Υπηρεσίας. Ομοίως από τον πρόεδρο Υπηρεσίας θα κρίνονται οι αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Η συζήτηση των αιτήσεων για τη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 4684/2000. Επιτρέπεται η κατάθεση κλήσης για επαναφορά προς συζήτηση των αιτήσεων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, η συζήτηση των οποίων είχε ματαιωθεί λόγω της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου, κατά τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, καθώς και νέες αιτήσεις με το ανωτέρω αντικείμενο.

Μέχρι τις 31 Μαΐου τουλάχιστον θα επιτρέπεται α) η κατάθεση δικογράφων τακτικής διαδικασίας, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών (εργατικών, αυτοκινήτων, μισθώσεων), γαμικών διαφορών, διατροφών και διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων, ανακοπών και διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, β) η κατάθεση αιτήσεων παντός είδους ασφαλιστικών μέτρων και γ) η κατάθεση κλήσεων για επανασυζήτηση αγωγής-αίτησης που ματαιώθηκε, καθώς και τα δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα. Ως θετική σχολίασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Χρήστος Στρατηγόπουλος την έναρξη κατάθεσης δικογράφων, σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. Σημειώνεται ότι μέχρι να εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση, δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων άσκησης ενδίκων μέσων (εφέσεις), κατάθεσης αίτησης διαταγής πληρωμής, απόδοσης χρήσης μισθίου και κατάθεσης προτάσεων και προσθήκη αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας (20 ημέρες), κλεισίματα φακέλων που εκκρεμούν από συζητηθείσες προ της 13/3/2020 υποθέσεις όλων των διαδικασιών.

Οι δίκες που διεξάγονται
Μέχρι το τέλος Μαΐου στα ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται υποθέσεις (κακουργήματα) που συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και για τα κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής, μέχρι και την 31.1.2021 και θα γίνει η κατά νόμο κλήρωση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης δικάζονται υποθέσεις των αυτόφωρων Πλημμελημάτων, μόνο εάν κρατείται ο κατηγορούμενος με τις διατάξεις για την αυτόφωρη διαδικασία, επιτρέπεται από τους ανακριτές η διενέργεια πράξεων τακτικής ανάκρισης, εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας (μάσκα, αντισηπτικό, ένας μάρτυρας ή κατηγορούμενος στο ανακριτικό γραφείο) και εκδίδονται μόνο τα βουλεύματα, που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης), κατά την κρίση του αρμόδιου προέδρου Πρωτοδικών. Στην απόφαση της διευθύνουσας του Πρωτοδικείου, τονίζεται ότι πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Βόλου, λόγω της πανδημίας του Covid 19, που είναι τα εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας, αλλά και από τους συνηγόρους, τους διαδίκους και τους πολίτες. Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες. Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον και καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το