Τοπικά

Καταστροφή αγροτικού οδικού δικτύου στο Πήλιο

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της ΕΛ.ΛΥ. Κυρ. Βελόπουλου για την καταστροφή που υπέστη το αγροτικό οδικό δίκτυο του Πηλίου από τις πρόσφατες κακοκαιρίες, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών Θοδ. Λιβάνιος αναφέρει:

Στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, στον άξονα προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», εκδόθηκαν η υπ’ αριθμ. 66130/05-08-2023 Πρόσκληση με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (ΙΙ)» και η υπ’ αριθμ. 86053/06-10-2023 Πρόσκληση με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού IV», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κατόπιν εισηγήσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν.4797/2021 (Α’ 66).

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων για χρηματοδότηση είναι:

 

Φορέας Αντικείμενο Ποσό

Χρηματοδότησης

Δήμος Ζαγοράς –

Μουρεσίου

Καθαρισμοί και πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών από την

πλημμύρα

200.000,00
Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) 1.500.000,00
Αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρα 750.000,00

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δαπάνες επισκευής και προμήθειας οικοσκευής λυόμεων

οικίσκων για φιλοξενία πλημμυροπαθών

250.000,00
Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) 15.000.000,00
Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Π.Ε.

Τρικάλων

150.000,00
Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (ανάγκες

σίτισης)

600.000,00
Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Περισυλλογή

ζώων)

1.000.000,00
Κάλυψη διαχείρισης αναγκών πυρκαγιάς Μαγνησίας και

αποκαταστάσεις ζημιών σε Μαγνησία

300.000,00
Πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών από την πλημμύρα Π.Ε.

Καρδίτσας

150.000,00


Πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών από την πλημμύρα Π.Ε.

Λάρισας

150.000,00
Πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών από την πλημμύρα Π.Ε.

Μαγνησίας

300.000,00
Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας 5.000.000,00
Αποκατάσταση πλημμυρικού φαινομένου στα Κανάλια 600.000,00
Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων σε περιοχή

Αγ. Γεωργίου Νηλείας

500.000,00
Σίτιση πλημμυροπαθών και ανακατασκευή οικίσκων 250.000,00
Καθαρισμός Παγασητικού κόλπου 150.000,00
Αποκατάσταση πλημμυρικού φαινομένου στα Κανάλια 1.400.000,00
Υποστήριξη έργου Επιτροπών Κρατικής Αρωγής 1.500.000,00

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω Προσκλήσεων, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Τ.Π.Α. Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω φορείς:

 

Δικαιούχος Φορέας Τίτλος Πράξης Συνολική Δημόσια Δαπάνη
Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία Daniel στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

(Α.Δ.Α.: 6ΥΛΗ46ΜΤΛ6-Κ54)

1.700.000,00
Περιφέρεια Θεσσαλίας Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Περιφέρεια Θεσσαλίας (θεομηνία Daniel και πυρκαγιά Μαγνησίας)

(Α.Δ.Α.: 9Κ2Η46ΜΤΛ6-ΙΧΑ)

24.400.000,00

 

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με την ονομασία «Αντώνης Τρίτσης», έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14575/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» (Α.Δ.Α.:  9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3).  Οι Δήμοι της περιοχής του Πηλίου, ήτοι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου και ο Δήμος Νότιου Πηλίου, υπέβαλλαν τις Προτάσεις «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Νοτίου Πηλίου», προϋπολογισμού 9.506.200,00€ και «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», προϋπολογισμού 2.595.000,00€, οι οποίες έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» υλοποιείται το μεταφερόμενο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έργο του Δήμου Νοτίου Πηλίου με τίτλο «Σύνδεση οικισμού Λεφόκαστρου με οικισμό Καλάμου Δ.Ε. Αργαλαστής», προϋπολογισμού 760.500,00€.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 95322/08-11-2023 έγγραφο και όταν αυτά περιέλθουν, θα επανέλθουμε με συμπληρωματική απάντηση.

 

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το