Τοπικά

Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας για τη δημοτική συγκοινωνία στην Αλόννησο

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου συζητήθηκε η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου.
Ο Δήμος έχει αναλάβει τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας και έπρεπε να συντάξει τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργίας της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα έρθει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο.
Το σχέδιο του κανονισμού αναφέρεται ότι με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας στις 20/12/2019 δόθηκε στον Δήμο το δικαίωμα της αύξησης του αριθμού των μεταφορικών μέσων της άγονης γραμμής με ένα υπεραστικό τύπου λεωφορείο, έως 40 θέσεων, και αποφασίστηκε ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στις άγονες γραμμές Πατητήρι- Παλιό Χωριό και Πατητήρι- Στενή Βάλλα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δήμο Αλοννήσου.

Ο σκοπός λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας είναι:
– Μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών στις άγονες λεωφορειακές γραμμές Πατητήρι-Παλιό Χωριό και Πατητήρι- Στενή Βάλλα,
– μεταφορά κατοίκων για τις ανάγκες μετάβασης σε κηδεία,
– μεταφορά για λογαριασμό εκδηλώσεων του Δήμου (πολιτιστικών, τοπικών εορτών κ.ά.).
Οι στόχοι λειτουργίας της είναι η βελτίωση των συγκοινωνιών στο νησί προς όφελος των κατοίκων, η άρση της κοινωνικής, γεωγραφικής και οικονομικής απομόνωσης δημοτικών διαμερισμάτων, η προώθηση της προσπελασιμότητας, η προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων και η αναβάθμιση και επέκτασή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου.

Οι πόροι της δημοτικής συγκοινωνίας είναι τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της, από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από εθνικούς πόρους, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά και από κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων καθορίζεται μετά από εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου και έκδοση απόφασης του περιφερειάρχη. Τα δρομολόγια ανακοινώνονται κάθε έτος εκ νέου από το Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας, χωριστά για την καθεμιά από τις δύο συγκοινωνιακές γραμμές. Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στον ιστότοπο του Δήμου και σε όλες τις στάσεις που βρίσκονται κατά μήκος των διαδρομών, ενώ θα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: Το λογότυπο του Δήμου με αναφορά στη συγκοινωνία, την ώρα αναχώρησης και άφιξης των δρομολογίων για τις δύο γραμμές, την ημερομηνία έναρξης των δρομολογίων, την τιμή του εισιτηρίου, τους χώρους διάθεσης εισιτηρίων.
Το κόμιστρο καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του περιφερειάρχη. Το σύστημα και ο εξοπλισμός είσπραξης κομίστρου και διασφάλισης των εσόδων καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η αφετηρία, το τέρμα, οι στάσεις και οι χώροι στάθμευσης για τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας καθορίζονται μετά από εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου και απόφαση του περιφερειάρχη, όπως επίσης και ο αριθμός των επιβατών.
Αναφορικά με το προσωπικό, αυτό αποτελείται από μόνιμο, αορίστου χρόνου ή εποχιακό προσωπικό ΙΔΟΧ για τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου με τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών ή/και ΔΕ Εισπρακτόρων.
Στον εσωτερικό κανονισμό περιγράφονται επίσης οι αρμοδιότητες του προσωπικού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το