Τοπικά

Η κατανομή μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία σε Γυμνάσια της Μαγνησίας

Την κατανομή των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων στα αντίστοιχα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2020 – 2021 ανακοίνωσε χθες η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Δήμος Βόλου

Γυμνάσιο υποδοχής: 1ο Γυμνάσιο Βόλου, εκτιμώμενος αριθμός μαθητών / εκτιμώμενος αριθμός τμημάτων: 124 / 5, Δημοτικά Σχολεία – εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 10ο Δ.Σ. Βόλου / 45, 12ο Δ.Σ. Βόλου / 49, 32ο Δ.Σ. Βόλου (βόρεια της Εθνικής Αντιστάσεως και προεκτάσεών της) / 22, Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 8.

1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 122 / 5, 1ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 46, 2ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (βόρεια Δορυλαίου-Παπάγου, συμπεριλαμβανομένων) / 30, 3ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (βόρεια Δορυλαίου-Παπάγου, συμπεριλαμβανομένων) / 33, 9ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (βόρεια Δορυλαίου-Παπάγου, συμπεριλαμβανομένων) / 11, Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 2.

2ο Γυμνάσιο Βόλου 68 / 3, 4ο Δ.Σ. Βόλου / 21, 5ο Δ.Σ. Βόλου (ανατολικά Περραιβού) / 6, 7ο Δ.Σ. Βόλου (μαθητές που διαμένουν μεταξύ Απόλλωνος και Σταδίου) / 5, 22ο Δ.Σ. Βόλου / 36.

2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 110 / 5, 4ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (ανατολικά του τμήματος Γκλαβάνη – Αγ. Φωτεινής) / 35, 7ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 9, 10ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 66.

3ο Γυμνάσιο Βόλου 99 / 4, 3ο Δ.Σ. Βόλου / 22, 11ο Δ.Σ. Βόλου / 39, 20ό Δ.Σ. Βόλου / 20, Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 4, 32ο Δ.Σ. Βόλου (νότια της Εθνικής Αντιστάσεως (συμπεριλαμβανόμενης) και προεκτάσεών της / 11, Ιδ. Δ.Σ. Άξιον Εστί / 3.

3ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 107 / 5, 4ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (δυτικά του τμήματος Γκλαβάνη – Αγ. Φωτεινής, συμπεριλαμβανόμενων) / 17, 5ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 33, 8ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 41, 11ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 16.

4ο Γυμνάσιο Βόλου 90 / 4, 9ο Δ.Σ. Βόλου / 31, 23ο Δ.Σ. Βόλου / 14, 27ο Δ.Σ. Βόλου / 29, 28ο Δ.Σ. Βόλου / 16.

4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 56 / 2, 31ο Δ.Σ. Βόλου (με σχολικό λεωφορείο) / 20, 6ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας / 36.

5ο Γυμνάσιο Βόλου 77 / 3, 5ο Δ.Σ. Βόλου (δυτικά Περραιβού, συμπεριλαμβανόμενης) / 30, 6ο Δ.Σ. Βόλου / 19, 8ο Δ.Σ. Βόλου / 17, Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 11.

6ο Γυμνάσιο Βόλου 107 / 4, 15ο Δ.Σ. Βόλου / 23, 17ο Δ.Σ. Βόλου / 17, 19ο Δ.Σ. Βόλου / 44, 24ο Δ.Σ. Βόλου / 23.

7ο Γυμνάσιο Βόλου 118 / 5, 1ο Δ.Σ. Βόλου / 22, 2ο Δ.Σ. Βόλου / 19, 16ο Δ.Σ. Βόλου / 19, 25ο Δ.Σ. Βόλου / 26, 30ό Δ.Σ. Βόλου / 20, 2ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (νότια Δορυλαίου-Παπάγου) / 11, Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 1.

8ο Γυμνάσιο Βόλου 90 / 3, 2ο Δ.Σ. Πορταριάς – Άλλης Μεριάς (με σχολικό λεωφορείο) / 19, 7ο Δ.Σ. Βόλου (εκτός μαθητών που διαμένουν μεταξύ Απόλλωνος και Σταδίου) / 24, 21ο Δ.Σ. Βόλου / 47.

9ο Γυμνάσιο Βόλου 114 / 5, 13ο Δ.Σ. Βόλου / 57, 14ο Δ.Σ. Βόλου / 38, 3ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (νότια Δορυλαίου-Παπάγου) / 7, 9ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (Νότια Δορυλαίου-Παπάγου) / 12.

10ο Γυμνάσιο Βόλου 82 / 3, 1ο Δ.Σ. Αισωνίας (με σχολικό λεωφορείο) / 20, 2ο Δ.Σ. Αισωνίας / 10, 3ο Δ.Σ. Αισωνίας / 8, 18ο Δ.Σ. Βόλου (με σχολικό λεωφορείο) / 22, 29ο Δ.Σ. Βόλου (με σχολικό λεωφορείο) / 22.

Γυμνάσιο Ιωλκού 53 / 2, 1ο Δ.Σ. Πορταριάς / 13, 26ο Δ.Σ. Βόλου / 19, Δ.Σ. Ιωλκού / 19, Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ / 2.

Γυμνάσιο Αγριάς 54 / 2, 1ο Δ.Σ. Αγριάς / 20, 2ο Δ.Σ. Αγριάς / 32, 3ο Δ.Σ. Αγριάς – Δράκειας / 2.

Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου 63 / 3, 1ο Δ.Σ. Νέας Αγχιάλου / 22, 2ο Δ.Σ. Νέας Αγχιάλου / 41.

Γυμνάσιο Κ. Λεχωνίων 23 / 1, 1ο Δ.Σ. Αρτέμιδας / 11, 2ο Δ.Σ. Αρτέμιδας / 12.

 

Δήμος Αλμυρού

1ο Γυμνάσιο Αλμυρού 56 / 3, 1ο Δ.Σ. Αλμυρού (νότια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου, συμπεριλαμβανόμενων) / 14, 2ο Δ.Σ. Αλμυρού (πλην όσων διαμένουν στην 111 Π.Μ.) / 15, 4ο Δ.Σ. Αλμυρού (νότια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου, συμπεριλαμβανόμενων, εκτός των μαθητών που έχουν μόνιμη κατοικία το Αϊδίνι και τη Βρύναινα) / 3, 5ο Δ.Σ. Αλμυρού / 24. Εξαιρούνται οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι το Κρόκιο και ο Ανθότοπος.

2ο Γυμνάσιο Αλμυρού 51 / 2, 1ο Δ.Σ. Αλμυρού (βόρεια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου) / 5, 2ο Δ.Σ. Αλμυρού (όσων διαμένουν στην 111Π.Μ.) / 1, 3ο Δ.Σ. Αλμυρού / 28, 4ο Δ.Σ. Αλμυρού (βόρεια Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου και όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία Αϊδίνι και Βρύναινα) / 15, Δ.Σ. Βρύναινας / 2. Εξαιρούνται οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι το Κρόκιο και ο Ανθότοπος.

Γυμνάσιο Ευξεινούπολης 29 / 2, Δ.Σ. Ευξεινούπολης / 26, Δ.Σ. Αναύρας / 1, μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι το Κρόκιο και ο Ανθότοπος / 2.

Γυμνάσιο Λ.Τ. Σούρπης 17 / 1, Δ.Σ. Σούρπης / 12, Δ.Σ. Αμαλιάπολης / 5.

Γυμνάσιο Πτελεού 14 / 1, Δ.Σ. Πτελεού / 7, Δ.Σ. Αχιλλείου / 6, Δ.Σ. Αγ. Θεοδώρων / 1.


Δήμος Ρήγα Φεραίου

Γυμνάσιο Βελεστίνου 44 / 2, 1ο Δ.Σ. Φερών / 9, 2ο Δ.Σ. Φερών / 26, 3ο Δ.Σ. Φερών Αγ. Γεωργίου/ 6, 4ο Δ.Σ. Φερών Αερινού/ 3.

Γυμνάσιο Στεφανοβικείου 31 / 2, 1ο Δ.Σ. Κάρλας Στεφανοβικείου / 20, 2ο Δ.Σ. Κάρλας Ριζομύλου / 11.

Γυμνάσιο Καναλίων 7 / 1, 3ο Δ.Σ. Κάρλας Καναλίων / 6, Δ.Σ. Κεραμιδίου / 1.


Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

Γυμνάσιο Ζαγοράς 22 / 1, 1ο Δ.Σ. Ζαγοράς / 16, 2ο Δ.Σ. Ζαγοράς Μακρυράχης / 1, 3ο Δ.Σ. Ζαγοράς Πουρίου / 4, 2ο Δ.Σ. Μουρεσίου Αγ. Δημητρίου Ανηλίου Κισσού (όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία τη Μακρυράχη) / 1.

Γυμνάσιο Τσαγκαράδας 19 / 1, Δ.Σ. Τσαγκαράδας Μουρεσίου Ξουριχτίου / 13, 2ο Δ.Σ. Μουρεσίου Αγ. Δημητρίου Ανηλίου Κισσού (πλην όσων μαθητών έχουν μόνιμη κατοικία τη Μακρυράχη) / 6.


Δήμος Νοτίου Πηλίου

Γυμνάσιο Αργαλαστής 50 / 2, Δ.Σ. Αργαλαστής / 26, 1ο Δ.Σ. Σηπιάδος Λαύκου / 3, 2ο Δ.Σ. Σηπιάδος Προμυρίου / 6, 3ο Δ.Σ. Σηπιάδος Μηλίνας / 10, Δ.Σ. Αφετών (όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία τη Συκή και τη Μηλίνα) / 5.

Γυμνάσιο Μηλεών 30 / 2, 1ο Δ.Σ. Μηλεών / 5, 2ο Δ.Σ. Μηλεών Κ. Νερών / 13, 3ο Δ.Σ. Μηλεών Αγ. Γεωργίου / 4, Δ.Σ. Αφετών (πλην όσων μαθητών έχουν μόνιμη κατοικία τη Συκή και τη Μηλίνα) / 8.

Γυμνάσιο Τρικερίου 3 / 1, Δ.Σ. Τρικερίου / 3.


Δήμος Σκιάθου

Γυμνάσιο Σκιάθου 85 / 4, 1ο Δ.Σ. Σκιάθου / 38, 2ο Δ.Σ. Σκιάθου / 47.


Δήμος Σκοπέλου

Γυμνάσιο Σκοπέλου 40 / 2, 1ο Δ.Σ. Σκοπέλου / 40.

Γυμνάσιο Λ.Τ. Γλώσσας 15 / 1, 2ο Δ.Σ. Σκοπέλου Γλώσσας / 12, 3ο Δ.Σ. Σκοπέλου Κλήματος / 3.


Δήμος Αλοννήσου

Γυμνάσιο Αλοννήσου 20 / 1, Δ.Σ. Αλοννήσου / 20.


Χωροταξική κατανομή
ανήλικων προσφυγόπαιδων σε Γυμνάσια 

Γυμνάσιο Ιωλκού (μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού για μία τάξη υποδοχής ΖΕΠ), δομή φιλοξενίας προσφυγοπαίδων: Δομή φιλοξενίας «ΑΡΣΙΣ» (περιοχή Μακρινίτσας).

6ο Γυμνάσιο Βόλου (μετά τη συμπλήρωση στο Γυμνάσιο Ιωλκού του προβλεπόμενου αριθμού για μία τάξη υποδοχής ΖΕΠ), δομή φιλοξενίας «ΑΡΣΙΣ» (περιοχή Μακρινίτσας).

2ο Γυμνάσιο Βόλου, δομή φιλοξενίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Παιδόπολη Αγριάς), δομή φιλοξενίας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ξενώνας «Δευκαλίων», Άλλη Μεριά).

4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, δομή φιλοξενίας «ΜΟΖΑ».

Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα αντίστοιχα Γυμνάσια επιθυμίας τους, από τις 16 Ιουνίου 2020 έως και τις 29 Ιουνίου 2020. Αιτήσεις Μετεγγραφών είναι δυνατό να υποβληθούν και σε άλλα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον υφίστανται ειδικοί λόγοι. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Σχ. Έτους 2020-2021.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το