Τοπικά

Έξι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στη ΔΕΥΑΜΒ για το 2023

Την πρόσληψη συνολικά έξι ατόμων μόνιμου προσωπικού για το 2023 προβλέπει ο προγραμματισμός της ΔΕΥΑΜΒ, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την απόφαση θα προσληφθούν ένας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ένας ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ένας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ένας ΔΕ Ηλεκτρολόγων και δύο ΥΕ Εργατών.

Να αναφερθεί ότι η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ θα κοινοποιηθεί στον Δήμο Βόλου, δεδομένου ότι τα αιτήματα των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων αρμοδιότητάς του ως «εποπτεύων» αυτών φορέας, για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού, πρέπει να υποβληθούν στο υπουργείο Εσωτερικών μέσω της ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) μέχρι τις 11 Ιουλίου.

Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση η οποία δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

-Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού.

-Τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό).

-Τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων.

-Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

-Τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το