Τοπικά

Ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης και εκτίμησης των δασικών εκτάσεων από τον Δήμο Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού καταλαμβάνεται χωρικά κατά 31% από δασικές εκτάσεις (280.000 στρέμματα από τα 908.000 στρ. της έκτασης του Δήμου), οι οποίες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούν δημοτικές δασικές εκτάσεις.
Το 58% των δασικών εκτάσεων αποτελούνται από δασοσκεπείς και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις με υψηλής αξίας δασοπονικά είδη χλωρίδας όπως η βελανιδιά και η κεφαλληνιακή ελάτη. Η διαχείριση και διατήρηση αυτών των δασών αποτελεί καίρια ευθύνη του Δήμου Αλμυρού. Η μη ύπαρξη δασολόγου στις μόνιμες ειδικότητες των υπαλλήλων του Δήμου δημιουργεί κενά στην εκπλήρωση αυτού του σκοπού και αναγκαιότητας.
Ο Δήμος Αλμυρού, στο πλαίσιο διατήρησης και διαχείρισης αυτών, πρόκειται να προβεί σε ετήσια σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης αυτών των εκτάσεων, που αποτελούν εν δυνάμει χώρους παράνομης υλοτομίας και κατ’ επέκταση υποβάθμισης.
Το έργο της καταγραφής της εικόνας των δασών θα αναλάβει ιδιώτης. Η υλοποίηση του έργου αφορά στην υποστήριξη του Δήμου, για τη διερεύνηση και τη συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα στη λήψη αποφάσεων στη μελλοντική διαχείρισή τους.
Ο ιδιώτης μέσα σε 60 ημέρες θα καταθέσει γενική έκθεση περιγραφής των υλοτομημένων περιοχών (και του δασικού δικτύου. Επίσης χάρτη με τις περιοχές που έχουν υλοτομηθεί και δεν περιλαμβάνονται στις διαχειριστικές εκθέσεις και τους πίνακες υλοτομίας της δασικής υπηρεσίας.

Ύδρευση στην Ανάβρα
Ο ∆ήµος Αλµυρού, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης «Υποδοµές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» θα υποβάλλει πρόταση για τη χρηµατοδότηση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ανάβρας», με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το