Ελλάδα

Εστίαση: Τι αλλάζει σε «κουβέρ», εμφιαλωμένο νερό και ψωμί

Τέλος στη χρέωση «κουβέρ» (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κ.λπ.) στα καταστήματα εστίασης βάζουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’173/2013) που αφορούν σε ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.

Οι διατάξεις που τέθηκαν σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση και θα παραμείνουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 προβλέπουν επίσης πως το εμφιαλωμένο νερό και το ψωμί πρέπει να φτάνουν στο τραπέζι μόνο κατόπιν παραγγελίας του πελάτη. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν τηρούνται οι κανόνες, προβλέπεται για τους παραβάτες η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 500 ευρώ ανά είδος.

To Άρθρο 72 και τι προβλέπει

Συγκεκριμένα, τα Άρθρο 72 Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ) προβλέπει:

«Τα καταστήματα εστίασης του άρθρου 69 της παρούσας δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία που αφορά σε «ΚΟΥΒΕΡ» (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κ.λπ.). Κανένα προϊόν (όπως π.χ. εμφιαλωμένο νερό, ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή» και «στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά είδος».

Διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών
Σχετικά με τη διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών «οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών που διατίθενται ακέραιες στον πελάτη εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του».

Τα αλκοολούχα ποτά «μπορούν να διατίθενται σε ποτήρι από την αρχική προσυσκευασία στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης (…). «Απαγορεύεται η μετάγγισή του περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει σε άλλον περιέκτη προκειμένου να προσφερθεί στον πελάτη. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, η μετάγγιση της ανάλογης ποσότητας του ποτού από την αρχική προσυσκευασία στο ποτήρι πρέπει να γίνεται παρουσία του και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της συγκεκριμένης προσυσκευασίας».

Επιτρέπεται η χύμα διάθεση κρασιού και μπύρας και προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων).

Πηγή: in.gr

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το