Τοπικά

Εργασίες αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Βελεστίνου

Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή – Επισκευή & Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Βελεστίνου» με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ θα διενεργήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Στάδιο Βελεστίνου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βελεστίνου και καταλαμβάνει έκταση περίπου 10.000 τ.μ.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, θα γίνει επισκευή και αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Βελεστίνου, μεταξύ των οποίων και οι εξής εργασίες:
Αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, όπου αυτό απαιτείται, επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 16 χιλ., κατασκευή βατήρα αλμάτων, βαλβίδας και κλωβού δισκοβολίας – σφυροβολίας, συντήρηση του κτιριακού συγκροτήματος του σταδίου, αναβάθμιση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Σταδίου, συντήρηση της εσωτερικής περίφραξης του σταδίου, εγκατάσταση χλοοτάπητα στο κυρίως γήπεδο του Σταδίου.
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πρόκειται να διενεργηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το