Οικονομία

Εποχικά εργαζόμενοι: Ερχεται νέα επιδότηση μισθού 200 ευρώ για 6 μήνες σε νεοπροσληφθέντες

Και σε εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης αναμένεται να επεκταθεί η επιδότηση μισθού ύψους 200 ευρώ, που σήμερα δικαιούνται μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος για τις 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η αγορά εργασίας κυρίως στον κλάδο του τουρισμού που επανεκκινεί στις 15 Μαίου, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει σοβαρά να επεκτείνει το μέτρο της επιδότησης μισθού – που ισχύει επιπλέον της 6μηνης επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών – και σε εποχικά εργαζόμενους πέραν των μακροχρόνια ανέργων.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας επιδοτεί για 6 μήνες τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενους και εργοδότη για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού. Αν προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος, το πρόγραμμα επιδοτεί και τον καθαρό μισθό – εκτός από τις εισφορές – με ένα ποσό της τάξης των 200 ευρώ. Η καταβολή της επιδότησης των 200 ευρώ γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των επιχειρήσεων-εργοδοτών.

Αντίστοιχο μοντέλο εξετάζει τώρα να εφαρμόσει και για τους εποχικά απασχολούμενους το οικονομικό επιτελείο. Στόχος είναι να δοθεί ώθηση στους εργοδότες να προσλάβουν εποχικούς εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ώστε να τονωθεί η απασχόληση στον κλάδο.

Το μέτρο «φωτογραφίζεται» στο πλέγμα δράσεων για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταικούρας, στο υπουργικό συμβούλιο. Στην πρώτη δράση που αφορά στην συνέχιση ενίσχυσης πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στην σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, αναφέρεται η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και η πρόσθετη επιδότηση για μακροχρόνια άνεργους και εποχικά απασχολούμενους μέσω του προγράμματος δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας για 6 μήνες.

Οι ρήτρες του προγράμματος των 100.000 θέσεων εργασίας
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για 6 μήνες. Αν η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο (εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών), η νέα πρόσληψη επιδοτείται με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού επιπλέον.

Δικαιούχοι και ωφελούμενοι
Δικαίωμα ένταξης έχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής, με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Οι ωφελούμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη. Η απόλυση των ωφελούμενων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Μετά τους 6 μήνες οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να διατηρήσουν τους μισθωτούς στη θέση εργασίας τους.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» ή σε αναστολή, αλλά μπορούν να τηλεργάζονται.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Το έντυπο είναι διαθέσιμο και με την υποβολή του ο εργοδότης δηλώνει:

-τα στοιχεία της επιχείρησης,
-τα στοιχεία του ωφελούμενου εργαζόμενου,
-τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του,
-εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
-την τράπεζα και τον IBAN της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που ο εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
-ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι,
-ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση διασταυρώνονται από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Υστερα από την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση του μέσου όρου των εργαζομένων και αν υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.

Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν τηρήθηκε ο μέσος όρος των εργαζομένων οι επιχειρήσεις εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις αναζητούνται.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το