Παραπολιτικά

Επιτροπή

Εκτιμητική επιτροπή για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων από τον Δήμο Σκοπέλου, για το 2022, συγκροτήθηκε με απόφαση του δημάρχου Στ. Περίσση. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους Νίκ. Βαφίνη, αντιδήμαρχο και πρόεδρό της, Σταματούλα Κουκουρίνη- Φύβγα, δημοτική σύμβουλο, Αλεξάνδρα Οικονόμου, υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ενώ αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι Βασ. Ρόδιος, δημοτικός σύμβουλος, Ηλ. Παπαχρήστος, δημοτικός σύμβουλος και Αλεξάνδρα Αμυγδαλάλη, υπάλληλος, κλάδου κατηγορίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Γ.Ξ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το