Τοπικά

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στην Αλόννησο

Με το ποσό των 5.580 ευρώ ο Δήμος Αλοννήσου ανέθεσε την παροχή της υπηρεσίας για τη «συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου – σχολικά κτίρια κ.λπ.». Με την παρούσα παροχή υπηρεσίας θα γίνουν εργασίες συντήρησης στα κτίρια των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλοννήσου (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και στον υπαίθριο χώρο αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
-Καθαρισμός των επιφανειών και τοποθέτηση των ελαστικών πλακιδίων (δάπεδο ασφαλείας) πάχους 45mm στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου.
– Αποκατάσταση των επιφανειών γύρω από τα ανοίγματα του Νηπιαγωγείου, όπου έχουν τοποθετηθεί καινούρια κουφώματα.
-Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (σκαλοπάτι) στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.
-Τοποθέτηση – συναρμολόγηση (και απομάκρυνση-αποξήλωση) ξυλότυπων για χυτές μικροκατασκευές από σκυρόδεμα.
-Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (είτε με χρήση αντλίας είτε παραγωγή επί τόπου, με φορητό αναμικτήρα ή αυτοκινούμενη μπετονιέρα), για τη διαμόρφωση διαδρόμων και χώρων στάσης στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου (με τον απαραίτητο χαλύβδινο οπλισμό ή δομικό πλέγμα).
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών.

Συντήρηση του χώρου στο δημοτικό νεκροταφείο
Toν χώρο του νεκροταφείου θα συντηρήσει ο Δήμος Αλοννήσου και ενέκρινε τη διενέργεια της παροχής της υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και υποδομών στον χώρο του δημοτικού νεκροταφείου στον οικισμό της Παλιάς Αλοννήσου.
Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες:
-Καθαίρεσης και απομάκρυνσης της υφιστάμενης δεξαμενής αποθήκευσης νερού,
-κατασκευής πέτρινης βρύσης και υπόγειου χώρου (φρεατίου) συλλογής του νερού,
-εκσκαφής μικρής τάφρου και
-τοποθέτησης και σύνδεσης σωλήνων μεταφοράς του νερού έως το σημείο βρύσης.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εργασία είναι προϋπολογισμού 3.348 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στον προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας περιλαμβάνονται τόσο η εργασία της συντήρησης , όσο και η προμήθεια και μεταφορά των απαραίτητων υλικών επί τόπου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το