Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Νέος «γύρος» για επαγγελματίες και επιχειρήσεις – Η λίστα με τους ΚΑΔ και τα ποσά

Με νέα ΚΥΑ «κλείδωσε» ότι θα δοθεί επίδομα 534 ευρώ σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν μετά τις 18 Μαΐου.
Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι το επίδομα θα είναι 300 ευρώ για επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Μάιο αλλά άνοιξαν πριν τις 18 Μαΐου. Σύμφωνα με τον εργατολόγο Κώστα Τσουκαλά, πρόκειται για μια αποζημίωση που είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Οι προϋποθέσεις:
Η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με τζίρο άνω του μηδενός.
Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.
Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
Η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά
Να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης

Διαδικασία υποβολής και χορήγησης του επιδόματος
Ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι «η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 25η Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myBusinessSupport”».

Επιπλέον:

Η αίτηση περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της.
Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης.

Επίδομα 300 – 534 ευρώ: H λίστα με τους ΚΑΔ και τα ποσά

ΑΔ ΚΛΑΔΟΣ Αποζημίωση
33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 534,00
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 534,00
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 534,00
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 534,00
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 534,00
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 534,00
49.39 Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 534,00
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 534,00
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 534,00
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 534,00
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 534,00
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 534,00
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 534,00
52.21.1 Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές 534,00
52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων 534,00
52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 534,00
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά 534,00
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά 534,00
52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους 534,00
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 534,00
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 534,00
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 534,00
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 534,00
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 534,00
55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 534,00
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 534,00
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 534,00
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 534,00
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 534,00
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 534,00
59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 534,00
59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 534,00
59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 534,00
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 534,00
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 534,00
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 534,00
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 534,00
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 534,00
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 534,00
77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα 534,00
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 534,00
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 534,00
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 534,00
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 534,00
85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 534,00
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 534,00
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 534,00
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 534,00
90.01 Τέχνες του θεάματος 534,00
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 534,00
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 534,00
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 534,00
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 534,00
91.02 Δραστηριότητες μουσείων 534,00
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 534,00
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 534,00
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21), των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (92.00.13), των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (92.00.29) 534,00
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 534,00
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 534,00
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 534,00
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 534,00
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 534,00
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 534,00
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 534,00
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) 534,00
96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς 534,00
96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς 534,00
96.09.19.02 Υπηρεσίες αχθοφόρων 534,00
96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας 534,00
96.09.19.05 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας 534,00
96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 534,00
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 534,00
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 534,00
96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου 534,00
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Αλλες εκδηλώσεις) 534,00
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 534,00

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 534,00

Δικαιούχοι είναι οι κάτωθι επιχειρήσεις

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ Αποζημίωση
47.19 Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (48.78.89.04), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) 300,00
71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 300,00
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 300,00
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 300,00
88.10.10 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 300,00
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 300,00
92.00.13 Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο 300,00
92.00.19 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 300,00
92.00.29 Αλλες υπηρεσίες στοιχημάτων 300,00
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 300,00
96.04.10.01 Υπηρεσίες διαιτολογίας 300,00
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 300,00

Πηγή: iefimerida.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το