Τοπικά

Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε Βόλο και Νέα Ιωνία

Σε ανάκληση προηγούμενης απόφασης και επανέγκριση της μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Το θέμα επανέρχεται, καθώς εκ παραδρομής ο τίτλος το έργου στον προϋπολογισμό αναφέρονταν ως «Αναβάθμιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016» και όχι «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017».
Το έργο θα εκτελεστεί με ανοικτό διαγωνισμό, ενώ βάσει της τεχνικής περιγραφής της μελέτης στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αναβάθμιση και η επέκταση των δικτύων δημοτικού φωτισμού στις κάτωθι περιοχές του Δήμου.
1) Στη Λεωφόρο Ειρήνης στη Ν. Ιωνία. Στο συγκεκριμένο τμήμα οι ιστοί και τα φωτιστικά είναι παλαιά και διαβρωμένα και υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος.
2) Στην οδό Αναπαύσεως στη Ν. Ιωνία. Στο συγκεκριμένο τμήμα οι ιστοί και τα φωτιστικά είναι παλαιά και διαβρωμένα και υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος.
3) Στην οδό Παπαρήγα στη Ν. Ιωνία. Στο συγκεκριμένο τμήμα οι ιστοί και τα φωτιστικά είναι παλαιά και διαβρωμένα και υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος.
Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα είναι του ανάδοχου. Οι ιστοί φωτισμού και τα φωτιστικά θα προμηθευτούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και με την έγκριση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την απομάκρυνση των τυχόν μπαζών καθώς και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που θα προκύψουν. Το έργο θα παραδοθεί πλήρες με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές δηλαδή έτοιμο προς λειτουργία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το