Τοπικά

Αιολικός σταθμός στο Δήμο Ρήγα Φεραίου “Θ”

Wind1

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατασκευή και λειτουργία του έργου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 30 MW ιδιοκτησίας της εταιρείας “VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, στη θέση Χαλκοδόνιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Δόθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού ισχύος 30 MW και συνοδού έργου οδοποιίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας “VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, στη θέση Χαλκοδόνιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ο σταθμός θα αποτελείται από δέκα τρίπτερες ανεμογεννήτριες ισχύος 3 MW έκαστη, οριζόντιου άξονα, μεταβλητής ταχύτητας περιστροφής και μεταβλητού βήματος πτερυγίων. Ο τύπος των ανεμογεννητριών που θα χρησιμοποιηθεί είναι VESTAS V112 ισχύος 3 MW, με διάμετρο ρότορα ίση με 112 m και ύψος πύργου ίσο με 84 m. Οι ανεμογεννήτριες θα έχουν εγγυήσεις ως προς την απόδοση (καμπύλη ισχύος), την ποιότητα ισχύος, την τεχνική διαθεσιμότητα, την εκπομπή θορύβου και την ασφάλεια και θα συνοδεύονται από μακροχρόνια συμβόλαια συντήρησης. Η περιοχή εγκατάστασης του αιολικού σταθμού αποτελεί δημόσια δασική έκταση με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση κατά κύριο λόγο και εκτείνεται σε υψόμετρα που κυμαίνονται από 580 έως 700 m.

Ο πλησιέστερος προς το έργο οικισμός είναι η Κοκκίνα Μαγνησίας.

Για την εγκατάσταση απαιτείται η διαμόρφωση 10 επίπεδων πλατειών, έκτασης περίπου 3 στρ. έκαστη, όπου θα γίνει η συναρμολόγηση των τμημάτων από τις ανεμογεννήτριες.

Ως οδός πρόσβασης στο έργο θα χρησιμοποιηθεί ήδη υφιστάμενη οδός, η οποία εκκινεί από την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μετά τον κόμβο του Βελεστίνου, στο ύψος του Μαυρορέματος και η οποία συνεχίζει μέχρι τους πρόποδες του υψώματος Νουβερός. Το συνολικό μήκος της υφιστάμενης οδού ισούται με 7+300 km. Από εκεί, με νέα χάραξη μήκους 1+884,87 km (εξωτερική οδοποιία) θα γίνεται η πρόσβαση στον αιολικό σταθμό. Το εν λόγω σενάριο πρόσβασης δεν περιλαμβάνει καμία διέλευση από υφιστάμενο οικισμό, προστατευόμενη περιοχή ή αρχαιολογικό χώρο. Αντίστοιχα, για την σύνδεση των ανεμογεννητριών του αιολικού σταθμού μεταξύ τους θα διανοιχθούν περιορισμένου μήκους οδοί (εσωτερική οδοποιία). Το συνολικό μήκος της νέας οδοποιίας που θα διανοιχθεί (εξωτερική και εσωτερική) ανέρχεται σε 7+061,88 km.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το