Τοπικά

Ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών της Μαγνησίας για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ως αρμόδια Υπηρεσία για τη διαχείριση και την εποπτεία του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για την περιοχή δικαιοδοσίας της ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς των Δημοτικών (Δ.Κ.) και Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) των Δήμων της Π.Ε. Μαγνησίας και της Π.Ε Σποράδων για τη μέχρι σήμερα πορεία του Προγράμματος.

  1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δακοσυλλήψεων κατά τις πενθήμερες διαχειρίσεις του εγκατεστημένου δικτύου παγίδων δάκου τύπου McPhail δείχνουν ότι από τα μέσα Αυγούστου εμφανίζεται μικρή αύξηση του μεγέθους των πληθυσμών του δάκου στις περισσότερες ελαιοκομικές περιοχές του προγράμματος σε σχέση με το αμελητέο μέγεθός τους κατά την περίοδο Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου. Ωστόσο, το μέγεθος των δακοπληθυσμών φαίνεται ότι διατηρείται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, καθώς ο μέσος αριθμός δακοσυλλήψεων του εγκατεστημένου δικτύου παγίδων κατά την περίοδο Αυγούστου Σεπτεμβρίου εμφανίζεται χαμηλός, της τάξης των 3,06 δάκων ανά παγίδα και πενθήμερο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα δακοσυλλήψεων για τις ημερολογιακές διαχειρίσεις των παγίδων από 16/8/2022 ως 16/9/2022 στο σύνολο των ελαιοκομικών περιοχών του προγράμματος:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗΣ) ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΑΚΩΝ

ΑΝΑ ΠΑΓΙΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΘΗΛΥΚΩΝ ΔΑΚΩΝ

(%)

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

(%)

16/8/2022 3,14 34 31
21/8/2022 2,98 35 30
26/8/2022 3,19 31 24
1/9/2022 2,71 30 31
6/9/2022 3,48 32 34
11/9/2022 2,5 31 25
16/9/2022 3,44 26 29

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Η αναγκαιότητα συγκράτησης του μεγέθους των πληθυσμών του δάκου στο χαμηλότερο δυνατό μέγεθος εκπληρώθηκε με τη διενέργεια τριών (3) κατά μέσο όρο επαναλήψεων δολωματικών ψεκασμών από τα εργολαβικά συνεργεία, κατόπιν έκδοσης σχετικών εντολών του Διευθυντή της Ομάδας Διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τις οποίες εκδόθηκαν δελτία τύπου και ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο.

Εξάλλου, στην εκπλήρωση της ανωτέρω ανάγκης έχει συμβολή η παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών των εργολαβικών συνεργείων ψεκασμού με τη χρήση GPS TRACKERS, που πραγματοποιήθηκε σε δολωματικό ψεκασμό των ελαιοκομικών περιοχών της Τ.Κ. Δράκειας, Τ.Κ. Άλλης Μεριάς, Τ.Κ. Κατηχωρίου, Τ.Κ. Σταγιατών, Τ.Κ. Πορταριάς, Δ.Κ. Σούρπης, Τ.Κ. Αχιλλείου, Τ.Κ. Κεραμιδίου, Τ.Κ. Αμαλιάπολης, Τ.Κ. Αγιών Θεοδώρων, Δ.Κ. Διμηνίου, Τ.Κ. Σέσκλου, Δ.Κ. Νέας Ιωνίας, Τ.Κ. Βυζίτσας, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Αφετών, Δ.Κ. Σκοπέλου, Δ.Κ. Γλώσσας, Τ.Κ. Κλήματος, Δ.Κ. Σκιάθου, Τ.Κ. Μηλεών, Τ.Κ. Καλών Νερών, Τ.Κ. Λαύκου και Τ.Κ. Μηλίνας.

Η χρήση των GPS TRACKERS εφαρμόστηκε για όλα τα μηχανοκίνητα ψεκαστικά συγκροτήματα (Τ.Κ. Αργαλαστής, Τ.Κ. Μετοχίου, Τ.Κ. Ξινόβρυσης, Τ.Κ. Λαύκου, Δ.Κ. Σκοπέλου, Τ.Κ. Πτελεού) και με κυκλική εναλλαγή για τα πεζοπόρα συνεργεία ψεκασμού, όπως προσδιορίζονται στις χορηγούμενες εντολές ψεκασμού.

Εξάλλου, την 13/9/2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφαρμογή δολωματικού ψεκασμού με εξακόπτερο (drone) στο πλαίσιο διεξαγωγής πειραματικής δράσης αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της μεθόδου ψεκασμού με πεζοπόρο συγκρότημα και της υποστηριζόμενης από τη γεωργική μηχανική ακριβείας.

Σημαντική κρίνεται η συνεισφορά ελαιοπαραγωγών στην εφαρμογή ψεκασμών κάλυψης ιδίως σε αρδευόμενους ελαιώνες για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς.

  1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΚΟΠΡΟΣΒΟΛΗ

Τα ενεργά μεγέθη των δακοπληθυσμών κρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα κατά την εαρινή, θερινή και την έναρξη της τρέχουσας φθινοπωρινής περιόδου, με αποτέλεσμα την επίτευξη πολύ χαμηλών ποσοστών δακοκτυπημένου ελαιοκάρπου στις περισσότερες ελαιοκομικές περιοχές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της δακοπροσβολής του ελαιοκάρπου εστιασμένων δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από τους τομεάρχες δακοκτονίας σε βέβαιες ημερομηνίες, αλλά και από τη γενική εργολαβική δειγματοληψία, η οποία υλοποιήθηκε την 07-9-2022, το ποσοστό της γόνιμης δακοπροσβολής ανέρχεται σε πολύ μικρό ποσοστό και κατά μέσο όρο σε 1,15%.

Το ανωτέρω πολύ θετικό αποτέλεσμα ως προς το πολύ μικρό ποσοστό δακοπροσβολής του ελαιόκαρπου επιβεβαιώνεται από τη συγκομιδή πράσινου ελαιόκαρπου, που ήδη έχει ξεκινήσει, καθώς προσφέρεται καρπός άριστης ποιότητας.

  1. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Οι φθινοπωρινές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρος που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του μεγέθους και την αναπαραγωγή των δακοπληθυσμών με συνέπεια την αυξανόμενη δραστηριότητα του δάκου. Για τον λόγο αυτόν συστήνουμε στους παραγωγούς τα ακόλουθα:

α) Να παρακολουθούν τα δελτία τύπου της Υπηρεσίας μας για τις επαναλήψεις εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου στις ελαιοκομικές περιοχές του Προγράμματος, καθώς και τις ανακοινώσεις του ημερολογιακού προγράμματος των τοποθεσιών ψεκασμού, που αναρτά ο εργολάβος ψεκασμών της περιοχής τους στο οικείο δημοτικό κατάστημα και σε κεντρικές θέσεις των χωριών.

Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους παραγωγούς να παρίστανται και να διευκολύνουν την είσοδο και τη διέλευση του συνεργείου ψεκασμού, επιβλέποντας συστηματικά οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους τη συστηματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού στα ελαιοκτήματά τους (ένα ψεκαζόμενο δένδρο στα τρία).

β) Για την προσφορά επιτραπέζιας ποιοτικής ελιάς συνιστάται κατά το χρόνο εφαρμογής των εργολαβικών δολωματικών ψεκασμών ο παραγωγός να εφαρμόζει παράλληλα (ή στη συνέχεια) συμπληρωματική καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμό κάλυψης. Επισημαίνεται η υποχρέωση των παραγωγών-χρηστών να τηρούν τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τη συγκομιδή ελαιοκάρπου απαλλαγμένου από υπολείμματα του χρησιμοποιούμενου εντομοκτόνου, ασφαλούς ως τροφίμου για την υγεία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις περιοχών όπου «ενδημεί ο δάκος» (όπως ενδεικτικά: υγρές τοποθεσίες, γειτνιάζουσες με δασικές εκτάσεις, σταυλικές εγκαταστάσεις, αρδευόμενες καλλιέργειες).

γ) Υπενθυμίζεται ότι τα ακαλλιέργητα ελαιοκτήματα και το έλλειμμα εφαρμογής καλλιεργητικών φροντίδων, παρακολούθησης και επέμβασης των παραγωγών για την αντιμετώπιση των κύριων εχθρών της ελιάς, σε συνδυασμό με τυχόν πλημμελή εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού, συμβάλλουν στην ανάπτυξη εστιών δάκου και μεταναστευτικών «επιμολύνσεων», που προκαλούν βαθμιαία εκθετική αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού του δάκου σε κάθε γενεά, καταλήγοντας -ιδίως κάτω από ευνοϊκές φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες- σε πληθυσμιακά μεγέθη δάκου, που είναι διαχειρίσιμα μόνο με τη συνέργεια κατασταλτικών επεμβάσεων εφαρμογής ψεκασμών κάλυψης από τους παραγωγούς, επιπλέον των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας της Υπηρεσίας μας.

δ) Η έγκαιρη συγκομιδή του ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση στο στάδιο του μεταχρωματισμού του καρπού προλαμβάνει την ανεπιθύμητη προσβολή από το δάκο της τελευταίας γενιάς και συνιστάται για την ιδανική ποσοτική και ποιοτική απόδοση σε ελαιόλαδο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το