Τοπικά

Έμμισθο δικηγόρο θα προσλάβει ο Δήμος Αλμυρού

Την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκήρυξε ο Δήμος Αλμυρού. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Αλμυρού, καθώς και των εκάστοτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτού.
Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και θα αποτελείται από:
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου ως μέλη.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αλμυρού με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού. Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε έναν μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Δήμο Αλμυρού και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο Δήμος Αλμυρού οφείλει μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου την ανάληψη της υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ενώ πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Αλμυρού, τηλ. 2422350259 και 2422350217.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το