Τοπικά

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ρηγμάτων στο “κορδόνι” και άλλα 3 έργα στο λιμάνι του Βόλου

Χρηματοδότηση ύψους 378.200 ευρώ για έργα στο λιμάνι του Βόλου εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.  Συνολικά εγκρίθηκε το ποσό των 4.800.000 ευρώ για έργα και επενδύσεις σε λιμάνια όλης της χώρας, που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας.

Ειδικότερα για το λιμάνι του Βόλου, η χρηματοδότηση αφορά τα έργα:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων, προϋπολογισμού 99.200 ευρώ
  • Αποκατάσταση τμήματος δαπέδου προβλήτα Νο 2 (ΟΛΒ), προϋπολογισμού 111.600 ευρώ
  • Επισκευή φθορών στα ύφαλα τμήματα του κυματοθραύστη, προϋπολογισμού 117.800 ευρώ
  • Ανύψωση-ευθυγράμμιση σιδηροτροχιών για την οριζοντίωση της κίνησης ηλεκτροκίνητων γερανών προϋπολογισμού 49.600 ευρώ

 

Βασικό κριτήριο με το οποίο επιλέχθηκαν τα λιμενικά έργα είναι η κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών  με περιοριστικό προϋπολογισμό έργου που να μη ξεπερνά τις 100.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Άλλα συμπληρωματικά κριτήρια για τις επιλογές είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών στους λιμένες της χώρας πανελλαδικά, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα αλλά όχι κατ΄ αποκλειστικότητα  των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την επιβράβευση της τεκμαιρόμενης δυνατότητας απορρόφησης κονδυλίων του Π.Δ.Ε., από φορείς που υλοποίησαν με επιτυχία προτάσεις λιμενικών έργων τα προηγούμενα έτη. Τέλος έργα που στοχεύουν στην ασφάλεια των επιβατών και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων ιεραρχήθηκαν επίσης ως πρωτεύουσας αναγκαιότητας.

 

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει την προσπάθεια για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων  και  την περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμών  κονδυλίων του Π.Δ.Ε. για τα λιμάνια, με δεδομένο ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι διαθέσιμοι πόροι αναντίστοιχοι με αυτές. Γι’ αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η  Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, όπως και το 2015, έτσι και φέτος το 2016, επέλεξαν διαδικασία αυστηρής και σχολαστικής αξιολόγησης με τα παραπάνω αντικειμενικά,  δίκαια, και διαφανή συνδυαστικά κριτήρια απορρίπτοντας μεθόδους εξυπηρέτησης ¨κομματικών φίλων ¨, όπως συχνά  συνέβαινε στο παρελθόν.

 

Σημειώνεται τέλος, ότι το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλύπτει μόνο μικρής κλίμακας έργα αποκατάστασης και βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων και όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων ακόμα και των μικρής κλίμακας αναγκών. Για τούτο, από το Υπουργείο ενθαρρύνονται, υποστηρίζονται και είναι σε εξέλιξη σχεδιασμοί και πρωτοβουλίες για την ένταξη  λιμενικών έργων μεσαίας και μικρής κλίμακας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπέρ Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.  και Λιμενικών Ταμείων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το