Τοπικά

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Βόλου για Bοηθούς Nοσηλευτικής Tραυματολογίας

Από το 2015 λειτουργεί το Δημόσιο ΙΕΚ του Γ.Ν. Βόλου, με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής  Τραυματολογίας». Ο πτυχιούχος θα αποκτήσει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε χώρους, όπως δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, Μονάδες Α’ βοηθειών ( αθλητικά κέντρα, γήπεδα), Κέντρα υγείας, Ιδιωτικά ιατρεία κ.ά.

Το ΔΙΕΚ διαθέτει εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εργαστήριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να εφαρμόζεται η εκπαιδευτική τεχνική της προσομοίωσης, ενισχύοντας έτσι την ενεργητική συμμετοχή.

Επίσης, έχει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εποπτικά μέσα.

Τα μαθήματα γίνονται από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και από τους συνεργάτες ιατρούς και νοσηλευτές  του Νοσοκομείο Βόλου. Η άριστη συνεργασία του ΔΙΕΚ με το Νοσοκομείο Βόλου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, να γνωρίσουν από κοντά τους μελλοντικούς χώρους εργασίας.

Τα μαθήματα γίνονται σε πρωινό ωράριο, 20 ώρες την εβδομάδα. Η φοίτηση  είναι δωρεάν και διαρκεί πέντε εξάμηνα ( 4 εξάμηνα θεωρητικής εκπαίδευσης και  1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης, υπό την εποπτεία του ΔΙΕΚ). Οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται πλήρως για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΠΕΠ για την απόκτηση της Πιστοποίησης και  5ου επιπέδου Πτυχίο (το ανώτερο στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 1. Για το Α΄ Χειμερινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 από 2 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
  α. Αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να γνωρίζεται το ΑΜΚΑ).
  β. Αντίγραφο Απολυτηρίου οποιουδήποτε Λυκείου.
  γ. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής.
  δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  ε. Βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας (συναφής ειδικότητας).

 

 1. Για το Γ΄ Χειμερινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 κατάταξη και εγγραφή, από 2 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, όλων των πτυχιούχων των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, για την απόκτηση 2ου τίτλου σπουδών
  α. Αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να γνωρίζεται το ΑΜΚΑ).
  β. Αντίγραφο Πτυχίου ειδικότητας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ).
  γ. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής.
  δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πληροφορίες από 2η  Σεπτεμβρίου 2019 καθημερινά 08:00 – 14:00, στα Γραφεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Διεύθυνση: Νηλείας 13 Αστέρια Αγριάς, 37300 Βόλος,

Τηλέφωνο και fax: 24280 92200.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το