Ελλάδα

Εγγραφές επιτυχόντων στα δημόσια ΙΕΚ – Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2021-2022, από χθες Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59.
Οι οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής https://diek.it.minedu.gov.g.
Ταυτόχρονα, ξεκίνησε και η διαδικασία εγγραφών των επιτυχόντων υποψήφιων στα Δημόσια ΙΕΚ των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Παράλληλο Μηχανογραφικό, σύμφωνα εξίσου με ανακοίνωση, από χθες Πέμπτη 2-9-2021 και λήξη την Παρασκευή 10-9-2021. Μάλιστα στην ανακοίνωση τονίζεται ότι όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΙΕΚ , οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) ενώ οι ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου είναι από τις 14:00 έως 18:00.

Τέλος, μέσω της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι καλούνται να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., αποκλειστικά και μόνον την περίοδο των εγγραφών από 2 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 καταθέτοντας ταυτόχρονα τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. πτυχία ΕΠΑ.Λ, Β.Ε.Κ., κ.α.) οι εξής: Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα, οι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα, οι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχη νέα ειδικότητα και οι πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που επιθυμούν να καταταγούν στο Γ ́ εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.
Η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα γραφεία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Βόλου στο συγκρότημα «Φυτόκου» (Τέρμα Παναγούλη-N. Ιωνία).
Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου για την περίοδο 2021-2022 στο χειμερινό εξάμηνο είναι: Κυβερνήτης σκαφών αναψυχής, βοηθός φυσικοθεραπείας, τεχνικός Η/Υ, τεχνικός αρτοποιός – ζαχαροπλαστικής, τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το