Τοπικά

Δυο προσλήψεις στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών από τον Δήμο Βόλου

Στην πρόσληψη προσωπικού δυο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Σχετική απόφαση θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 24 Απριλίου (6 μ.μ.).

Να αναφερθεί ότι οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν λόγω παραίτησης προσωπικού, που απασχολούνταν στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας. Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. Βόλου θα ληφθεί απόφαση και για την αύξηση του ωραρίου εργασίας από 20 σε 40 εβδομαδιαίως (από 4ωρη σε πλήρη απασχόληση (8ωρη)) της με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) υπαλλήλου Κουλούμπαρδου Φιλίτσας ειδικότητας ΠΕ ψυχολόγων που απασχολείται στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου.
Από τα υπόλοιπα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 224/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην «Λήψη απόφασης για αλλαγή χρήσης του κτιρίου «Απεντομωτήριο Βόλου», λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ του Δήμου Βόλου, του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α.), του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας Βόλου «Β. Πολύμερος»» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Γ.Ξ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το