Τοπικά

Δωρεάν σεμινάριο για λογιστές – φοροτεχνικούς στον Βόλο

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει φορολογικά σεμινάρια με θέμα:
Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019 – Συγ-χώνευση, διάσπαση και μετατροπή – Σχέση με φορολογικές διατά-ξεις (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993, Ν. 4172/2013).
Λοιπά τρέχοντα και επίκαιρα φορολογικά θέματα

Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια πέντε (5) ωρών & θα πραγματοποιηθούν:
• Τρίκαλα: στην αίθουσα εκδηλώσεων, του Ξενοδοχείου ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΩΝ, Νεάρχου & Νίκης, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 από ώρα 17:30 έως 22:30
• Βόλος: στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου VOLOS PALACE, Ξε-νοφώντος & Θράκων, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 από ώρα 17:30 έως 22:30
• Λάρισα: στην αίθουσα εκδηλώσεων, του Ξενοδοχείου DIVANI PALACE, Πα-παναστασίου 19, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, από ώρα 17:30 έως 22:30.
• Καρδίτσα: στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Κιέριον, Μπλατσούκα 22 και Βάιου Τζέλλα, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, από ώρα 17:30 έως 22:30.

Εισηγητής:
• Κατσίδης Νικόλαος, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υπο-χρεώσεις μέχρι και το έτος 2019 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της α-νανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
Αίτηση συμμετοχής/εκδήλωση ενδιαφέροντος, με το ονοματεπώνυμό σας, ηλεκτρονικά στο [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2410 531422

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το