Τοπικά

Διαγωνισμός για κατασκευή ανελκυστήρα στο πάρκιν της Φιλελλήνων

Toυς όρους για τη διακήρυξη του έργου που αφορά στην κατασκευή νέου ανελκυστήρα στο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων, στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 225.000 ευρώ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα θα γίνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή ανελκυστήρα επί μεταλλικού φορέα και τοποθέτηση υαλοπινάκων. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβαση θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού για το έργο. Η Επιτροπή απαρτίζεται από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό και χημικό μηχανικό.

Ακόμη, η Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας του έργου για το πάρκιν μετά από σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας. Με έγγραφό της στις 9 Νοεμβρίου η εταιρεία είχε δηλώσει διακοπή εργασιών λόγω του γενικού της απαγόρευσης των μετακινήσεων που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση σχετικά με τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας. Οι παραπάνω περιορισμοί δυσχεραίνουν το έργο παραλαβής μηχανημάτων και υλικών για το έργο. Η παράταση στην προθεσμία δόθηκε μέχρι 18 Φεβρουαρίου του 2021.
Τέλος, η εταιρεία «PETHEALTH E.Π.Ε.» αναδείχθηκε οριστική ανάδοχος για την προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου μικρών ζώων στο καταφύγιο αδεσπότων του Δήμου Βόλου.
Ο προϋπολογισμός ήταν 40.000 ευρώ και ανατέθηκε στην εταιρεία έναντι του ποσού των 36.337,74 ευρώ.

Ειδικός συνεργάτης

Έναν ειδικό συνεργάτη θέλει να προσλάβει ο δήμαρχος Βόλου Αχ.Μπέος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου σε θέματα τουρισμού (τουριστική προβολή του Δήμου Βόλου, υποστήριξη στην οργάνωση και υλοποίηση συνεδρίων και ημερίδων για την τουριστική προβολή, σύνταξη προτάσεων και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που άπτονται στον τομέα του τουρισμού κά).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, στα τηλέφωνα 24213 53120 , 53118 και 53124.
Σχετικές αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] (με απαραίτητη αναφορά στο θέμα: «Αίτηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη») μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου .

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το