Τοπικά

ΔΕΥΑΜΒ: Υποβολή τροποποιημένου τεχνικού δελτίου για ζημιές σε υποδομές

Τροποποιημένο τεχνικό δελτίο για την πράξη «πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές της ΔΕΥΑΜΒ από τις πρόσφατες καταστροφές θα υποβάλει η Δημοτική Επιχείρηση, όπως αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από το διοικητικό της συμβούλιο που συνεδρίασε χθες. Ειδικότερα με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ είχε εγκριθεί η υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση της πράξης « πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές της από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και πλημμύρες Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2023 (Daniel), συνολικού προϋπολογισμού 8.250.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η παραπάνω πράξη εντάχθηκε προς χρηματοδότηση με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και στον άξονα προτεραιότητας «πρόληψη και διαχείριση κινδύνων».
Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη χθες από το διοικητικό συμβούλιο, κατά την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, διαπιστώθηκε η ανάγκη για την κατάλληλη επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου της πράξης, από το γεγονός ότι εντοπίστηκαν περισσότερες βλάβες στις υποδομές της ΔΕΥΑΜΒ, ύδρευσης και αποχέτευσης, που δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν κατά την αρχική καταμέτρηση. Συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση αφορά την τεχνική περιγραφή του υποέργου 15 καθώς και τον αριθμό των υποέργων της πράξης και δεν μεταβάλλει το συνολικό προϋπολογισμό της. Με την απόφασή του το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και για κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί.

Ανακατασκευή των συστάδων υδροληψίας
Στη χθεσινή συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε και το πρακτικό της Επιτροπής Γνωμοδότησης και έγινε κατακύρωση της σύμβασης του έργου «αποκατάσταση υδροληψίας των πηγών Καλιακούδα και Ξηράκια συνέπεια της θεομηνίας Daniel» προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ. Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες ανακατασκευής των συστάδων υδροληψίας και τμήματος των αγωγών μεταφοράς στον ορεινό όγκο Πηλίου, μετά τις επιπτώσεις της θεομηνίας. Η σύμβαση του έργου κατακυρώθηκε στον μειοδότη οικονομικό φορέα που πρόσφερε μέση έκπτωση 3%.

Tέλος, ορίστηκαν οι εκπρόσωποι στην Ομάδα Διακυβέρνησης Αστικής Αρχής σχετικά με την πρόσκληση της ΕΥΔ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ», για υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις» του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027 και σε συνέχεια της από 01.11.2023 επιστολής του Δημάρχου Βόλου. Τακτικό μέλος ορίστηκε ο διευθυντής προγραμματισμού και νέων υποδομών και αναπληρωματικό ο υποδιευθυντής προγραμματισμού και νέων υποδομών.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το