Οικονομία

ΔΕΥΑ: Μπορούν να λάβουν ενίσχυση “Επιστρεπτέας Προκαταβολής” – Προθεσμία

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) συμπεριλαμβάνονται στις επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση με τη μορφή “Επιστρεπτέας Προκαταβολής”.

Αυτό ορίζεται σε Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης& Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2276/14.6.2020) και θέτει ως καταληκτική ημερομηνία την 22α Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή “Επιστρεπτέας Προκαταβολής”υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.1 της ΚΥΑ, οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σε αυτές ρητώς συμπεριλαμβάνονται“οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)”.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες Υπουργικές Αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.1 της ΚΥΑ, εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της παρ.1 (δηλ. και οι ΔΕΥΑ), οι οποίες: α) είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Στην παρ.3του ίδιου άρθρου αποτυπώνονται τα στοιχεία που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”: α) Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020, β) Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ανά περίπτωση.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 22αΙουνίου 2020.

Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχοςπροϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ βρίσκεται ΕΔΩ

Πηγή: www.airetos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το