Τοπικά

Δέσμευση θέσεων στάθμευσης για Μουσείο της Αργούς

 

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου θα γίνει ο ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς». Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου πρέπει να οριστεί συμβολαιογράφος όπως απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία του Μουσείου. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας όρισε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη της σχετικής πράξης.
Στο μεταξύ η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει αναφορικά με εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος εταιρείας για την εξόφληση τιμολογίου πώλησης-δελτίου αποστολής. Αναμένεται να εγκρίνει επίσης την παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για χρονικό διάστημα έξι μηνών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023. Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω μη ολοκλήρωσης των παραλαβών των ειδών και των διανομών προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ.
Παράλληλα, θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για το έργο αποκατάστασης ζημιών του δικτύου δημοτικού φωτισμού 2022 με την ανάδειξη του αναδόχου. Εργοληπτική επιχείρηση πρότεινε μέση έκπτωση 12% και η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε 70.400 ευρώ με ΦΠΑ. Ακόμη η Οικονομική Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποδοχή της προσφοράς τριών οικονομικών φορέων για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο ανάπλασης της πλατείας Γερμανικών και τη δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμης σε όλους. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 220.000,8 ευρώ, ενώ αναμένεται να απορρίψει την προσφορά ενός οικονομικού φορέα λόγω μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Στο μεταξύ, τα μέλη της Επιτροπής αναμένεται να εγκρίνουν δεύτερη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων στις δημοτικές ενότητες Βόλου-Νέας Ιωνίας». Με έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της προθεσμίας κατασκευής μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2023, καθώς, χωρίς δική του υπαιτιότητας, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες σκυροδέτησης και ασφαλτόστρωσης του έργου. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο να συνταχθεί και να εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για την τακτοποίηση των εργασιών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το